JA slide show
Ил тод Санхүүгийн ил тод байдал Нийгмийн Даатгалын Сангаас авах Тэтгэвэр, Тэтгэмж Төлбөрийн мэдээлэл
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР АВЧ БУЙ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2017 оны 10-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 10-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Мөнхбат Уянга 1.00 3,403,530 57,687 50 28,843 6 5 1 173,061 144,217 28,843
2 Мягмарсүрэн Ууганцэцэг 3.08 2,541,757 43,081 50 21,540 6 5 1 129,242 107,702 21,540
3 Чулуунбат Алтанзул 17.08 1,439,906 26,180 75 19,635 8 5 3 157,081 98,175 58,905
4 Солонгос Гантуяа 9.08 3,128,311 48,880 55 26,884 10 5 5 268,839 134,420 134,420
5 Мягмарсүрэн Ууганцэцэг 3.08 2,541,757 43,081 50 21,540 5 0 5 107,702 0 107,702
6 Насантогтох Нямаа 19.00 2,071,218 36,986 75 27,740 10 5 5 277,395 138,698 138,698
7 Чулуунэрдэнэ Мөнгөнцэцэг 3.08 3,207,854 54,370 50 27,185 7 5 2 190,296 135,926 54,370
8 Сүхбаатар Оюунцэцэг 3.08 2,578,670 43,706 50 21,853 5 5 0 109,266 109,266 0
9 Баатарболд Пүрэвдулам 0.07 2,662,212 45,122 50 22,561 7 5 2 157,928 112,806 45,122
10 Сүрэн Сүгжинлхам 2.05 1,399,690 29,160 50 14,580 23 0 23 314,950 0 314,950
11 Чулуунбат Алтанзул 17.09 1,439,906 26,180 75 19,635 5 5 0 98,175 98,175 0
12 Солонгос Гантуяа 9.09 3,128,311 48,880 55 26,884 10 0 10 268,839 0 268,839
Дүн 2,252,774 1,079,385 1,173,389

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 9-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 9-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Дашзэвэг Мөнхзул 0.70 1,493,900 25,320 50 12,660 6 5 1 75,961 63,301 12,660
2 Цэвээн Бэлэгсайхан 25.07 2,062,383 34,956 75 26,217 10 5 5 262,167 131,084 131,084
3 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 5 0 5 78,995 0 78,995
4 Гончиг Отгонжаргал 8.06 2,339,768 37,139 55 20,427 9 5 4 183,839 102,133 81,706
5 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 15 0 15 958,565 0 958,565
6 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,399,690 29,160 50 14,516 10 5 5 143,160 71,580 71,580
7 Ойлон Должинсүрэн 16.00 2,360,831 34,718 75 26,039 10 5 5 260,386 130,193 130,193
8 Цэрэндорж Уугангэрэл 15.00 4,147,761 65,837 75 49,378 7 5 2 345,647 246,891 98,756
9 Сэнгэ Отгонцэцэг 3.07 2,539,040 43,035 50 21,517 5 5 0 107,586 107,586 0
10 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 10 0 10 157,992 0 157,992
11 Иваныш Сауле 3.08 2,663,357 45,142 50 22,571 5 5 0 112,854 112,854 0
12 Мягмаржав Эрдэнэжаргал 11.08 2,161,442 33,253 55 18,289 5 5 0 91,446 91,446 0
13 Ганбаатар Гантуяа 4.00 2,297,221 38,936 50 19,468 10 5 5 194,680 97,340 97,340
14 Сандагжав Энхотгон 3.08 3,067,121 56,799 50 28,399 5 5 0 141,996 141,996 0

Дүн3,115,274 1,296,403 1,818,871

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 8-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 8-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чадраабал Цэнд-аюуш 27.06 2,361,452 36,898 75 27,673 8 5 3 221,386 138,366 83,020
2 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,660,648 28,632 50 14,316 9 0 9 128,843 0 128,843
3 Ренчиндорж Байгальмаа 13.00 2,932,486 37,596 55 20,678 4 4 0 82,711 82,711 0
4 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 11 0 11 173,792 0 173,792
5 Авирмэд Үүрийнтуяа 6.00 1,692,739 28,212 55 15,517 7 5 2 108,617 77,584 31,034
6 Тавхай Батцэнгэл 23.06 1,895,490 35,764 75 26,823 8 5 3 214,584 134,115 80,469
7 Зоригтбаатар Болорцэцэг 1.00 2,456,544 38,993 50 19,496 8 5 3 155,971 97,482 58,489
8 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 17 0 17 1,086,374 0 1,086,374
9 Хадбаатар Шижиртуяа 6.07 3,042,560 51,569 55 28,363 5 5 0 141,814 141,814 0
10 Даваг Цогзолмаа 7.06 1,939,116 30,780 55 16,929 6 5 1 101,573 84,644 16,929
11 Өрнөх Золзаяа 9.00 2,785,483 56,847 55 31,266 7 5 2 218,859 156,328 62,531
12 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 11 0 11 173,792 0 173,792
13 Батсүх Нандинсувд 6.07 2,033,398 32,276 55 17,752 4 4 0 71,008 71,008 0
14 Дашдэлэг Цогзолмаа 11.00 2,172,014 34,476 55 18,962 5 5 0 94,810 94,810 0
Дүн 2,974,134 1,078,862 1,895,272

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 7-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 7-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чулуунбат Алтанзул 17.05 1,350,412 27,559 75 20,670 4 4 0 82,678 82,678 0
2 Баатарчулуун Оюунчулуун 12.05 4,293,302 67,083 55 36,896 9 5 4 332,060 184,478 147,582
3 Юра Наранцацрал 14.04 1,752,301 28,726 55 15,799 9 0 9 142,195 0 142,195
4 Дамба Долгорсүрэн 15.04 2,190,275 42,121 75 31,591 10 0 10 315,905 0 315,905
5 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 19 0 19 1,214,182 0 1,214,182
6 Дондог Энхбаяр 31.06 3,342,224 48,438 75 36,329 6 5 1 217,971 181,643 36,329
7 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,660,648 28,632 50 14,316 7 5 2 100,212 71,580 28,632
8 Нямсүрэн Баярхүү 3.05 2,428,098 37,939 50 18,970 9 5 4 170,726 94,848 75,878
9 Нацагдорж Алимаа 28.05 1,831,825 28,622 75 21,467 5 5 0 107,333 107,333 0
10 Мягмарсүрэн Пүрэвхатан 14.04 2,247,494 36,250 55 19,937 14 0 14 279,124 0 279,124
11 Хэнз Болормаа 29.06 2,573,106 40,205 75 30,154 9 5 4 271,382 150,768 120,614

Дүн3,233,769 873,327 2,360,442


Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 6-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 6-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Цэгмид Алтанцэцэг 3.04 1,520,310 29,237 50 14,618 20 5 15 292,367 73,092 219,275
2 Наранхүү Эрдэнэцэцэг 22.04 1,971,263 36,505 75 27,379 12 5 7 328,544 136,893 191,651
3 Энхтайван Отгонжаргал 2.00 2,122,885 34,240 50 17,120 10 0 10 171,200 0 171,200
4 Лувсандорж Ачцацрах 3.04 1,997,063 32,211 50 16,105 2 0 2 32,211 0 32,211
5 Сүхээ Мөнхцацрал 6.03 3,460,542 58,653 55 32,259 6 5 1 193,556 161,296 32,259
6 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 4 4 0 122,742 122,742 0
7 Домбон Дуламжав 12.03 1,673,895 25,752 55 14,164 30 0 30 424,912 0 424,912
8 Сүхбаатар Сайнхишиг 18.04 2,102,286 35,632 75 26,724 10 5 5 267,240 133,620 133,620
9 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 4 1 3 122,742 30,685 92,056
10 Галсанжав Энхжаргал 3.04 1,947,122 33,002 50 16,501 14 5 9 231,014 82,505 148,509
11 Яйчил Ариунцэцэг 11.04 1,810,534 30,687 55 16,878 9 5 4 151,901 84,389 67,511
12 Жигмэддорж Алимаа 27.04 2,867,078 49,432 75 37,074 10 5 5 370,743 185,371 185,371
13 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 21 0 21 1,341,991 0 1,341,991
14 Юра Наранцацрал 14.03 1,752,301 28,726 55 15,799 10 5 5 157,994 78,997 78,997
15 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 8 0 8 245,484 0 245,484
16 Доржсүрэн Рэнцэнханд 4.00 3,156,157 53,494 50 26,747 4 4 0 106,988 106,988 0
17 Наранхүү Эрдэнэцэцэг 22.04 1,971,263 36,505 75 27,379 9 0 9 246,408 0 246,408
18 Бадарч Эрдэнэжаргал 7.05 1,943,931 34,713 55 19,092 2 2 0 38,184 38,184 0
19 Мягмарсүрэн Пүрэвхатан 14.04 2,247,494 36,250 55 19,937 5 5 0 99,687 99,687 0
20 Дамба Долгорсүрэн 15.04 2,190,275 42,121 75 31,591 24 5 19 758,172 157,953 600,220
21 Доржсүрэн Рэнцэнханд 4.00 3,156,157 53,494 50 26,747 5 1 4 133,735 26,747 106,988
22 Юра Наранцацрал 14.03 1,752,301 28,726 55 15,799 5 0 5 78,997 0 78,997
23 Цэгмид Алтанцэцэг 3.05 1,369,137 31,117 50 15,558 5 5 0 77,792 77,792 0
24 Батмөнх Өнөрбаяр 12.05 3,879,455 60,616 55 33,339 3 3 0 100,017 100,017 0
25 Мэндбаяр Сувдэрдэнэ 2.05 2,647,820 41,372 50 20,686 5 5 0 103,430 103,430 0
26 Цэндсүрэн Цогзолмаа 1.00 2,067,325 32,302 50 16,151 5 5 0 80,755 80,755 0
Дүн 6,278,806 1,881,146 4,397,660

Дэлгэрэнгүй...  


Хуудас 1 -с 5


Төрөлтийн мэдээ

2017.11.16-ны өдөр 34 төрөлтөөс 14 охин, 21 хүү мэндэлжээ.

ЗАРЛАЛ

2017 ОНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Сувилагч - 5

2. Нярайн сувилагч - 2

3. Эм зүйч - 1


Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

Эх баригчийн нэг өдөр

Төрөлт

Тоолуур

423478
ӨнөөдөрӨнөөдөр193
ӨчигдөрӨчигдөр413
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног2542
Энэ сарЭнэ сар8167
НийтНийт423478
Таны IP хаяг:54Dot80Dot146Dot251

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement