JA slide show
Ил тод Санхүүгийн ил тод байдал Нийгмийн Даатгалын Сангаас авах Тэтгэвэр, Тэтгэмж Төлбөрийн мэдээлэл
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР АВЧ БУЙ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2017 оны 8-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 8-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чадраабал Цэнд-аюуш 27.06 2,361,452 36,898 75 27,673 8 5 3 221,386 138,366 83,020
2 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,660,648 28,632 50 14,316 9 0 9 128,843 0 128,843
3 Ренчиндорж Байгальмаа 13.00 2,932,486 37,596 55 20,678 4 4 0 82,711 82,711 0
4 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 11 0 11 173,792 0 173,792
5 Авирмэд Үүрийнтуяа 6.00 1,692,739 28,212 55 15,517 7 5 2 108,617 77,584 31,034
6 Тавхай Батцэнгэл 23.06 1,895,490 35,764 75 26,823 8 5 3 214,584 134,115 80,469
7 Зоригтбаатар Болорцэцэг 1.00 2,456,544 38,993 50 19,496 8 5 3 155,971 97,482 58,489
8 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 17 0 17 1,086,374 0 1,086,374
9 Хадбаатар Шижиртуяа 6.07 3,042,560 51,569 55 28,363 5 5 0 141,814 141,814 0
10 Даваг Цогзолмаа 7.06 1,939,116 30,780 55 16,929 6 5 1 101,573 84,644 16,929
11 Өрнөх Золзаяа 9.00 2,785,483 56,847 55 31,266 7 5 2 218,859 156,328 62,531
12 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 11 0 11 173,792 0 173,792
13 Батсүх Нандинсувд 6.07 2,033,398 32,276 55 17,752 4 4 0 71,008 71,008 0
14 Дашдэлэг Цогзолмаа 11.00 2,172,014 34,476 55 18,962 5 5 0 94,810 94,810 0
Дүн 2,974,134 1,078,862 1,895,272

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 7-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 7-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чулуунбат Алтанзул 17.05 1,350,412 27,559 75 20,670 4 4 0 82,678 82,678 0
2 Баатарчулуун Оюунчулуун 12.05 4,293,302 67,083 55 36,896 9 5 4 332,060 184,478 147,582
3 Юра Наранцацрал 14.04 1,752,301 28,726 55 15,799 9 0 9 142,195 0 142,195
4 Дамба Долгорсүрэн 15.04 2,190,275 42,121 75 31,591 10 0 10 315,905 0 315,905
5 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 19 0 19 1,214,182 0 1,214,182
6 Дондог Энхбаяр 31.06 3,342,224 48,438 75 36,329 6 5 1 217,971 181,643 36,329
7 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,660,648 28,632 50 14,316 7 5 2 100,212 71,580 28,632
8 Нямсүрэн Баярхүү 3.05 2,428,098 37,939 50 18,970 9 5 4 170,726 94,848 75,878
9 Нацагдорж Алимаа 28.05 1,831,825 28,622 75 21,467 5 5 0 107,333 107,333 0
10 Мягмарсүрэн Пүрэвхатан 14.04 2,247,494 36,250 55 19,937 14 0 14 279,124 0 279,124
11 Хэнз Болормаа 29.06 2,573,106 40,205 75 30,154 9 5 4 271,382 150,768 120,614

Дүн3,233,769 873,327 2,360,442


Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 6-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 6-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Цэгмид Алтанцэцэг 3.04 1,520,310 29,237 50 14,618 20 5 15 292,367 73,092 219,275
2 Наранхүү Эрдэнэцэцэг 22.04 1,971,263 36,505 75 27,379 12 5 7 328,544 136,893 191,651
3 Энхтайван Отгонжаргал 2.00 2,122,885 34,240 50 17,120 10 0 10 171,200 0 171,200
4 Лувсандорж Ачцацрах 3.04 1,997,063 32,211 50 16,105 2 0 2 32,211 0 32,211
5 Сүхээ Мөнхцацрал 6.03 3,460,542 58,653 55 32,259 6 5 1 193,556 161,296 32,259
6 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 4 4 0 122,742 122,742 0
7 Домбон Дуламжав 12.03 1,673,895 25,752 55 14,164 30 0 30 424,912 0 424,912
8 Сүхбаатар Сайнхишиг 18.04 2,102,286 35,632 75 26,724 10 5 5 267,240 133,620 133,620
9 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 4 1 3 122,742 30,685 92,056
10 Галсанжав Энхжаргал 3.04 1,947,122 33,002 50 16,501 14 5 9 231,014 82,505 148,509
11 Яйчил Ариунцэцэг 11.04 1,810,534 30,687 55 16,878 9 5 4 151,901 84,389 67,511
12 Жигмэддорж Алимаа 27.04 2,867,078 49,432 75 37,074 10 5 5 370,743 185,371 185,371
13 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 21 0 21 1,341,991 0 1,341,991
14 Юра Наранцацрал 14.03 1,752,301 28,726 55 15,799 10 5 5 157,994 78,997 78,997
15 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 8 0 8 245,484 0 245,484
16 Доржсүрэн Рэнцэнханд 4.00 3,156,157 53,494 50 26,747 4 4 0 106,988 106,988 0
17 Наранхүү Эрдэнэцэцэг 22.04 1,971,263 36,505 75 27,379 9 0 9 246,408 0 246,408
18 Бадарч Эрдэнэжаргал 7.05 1,943,931 34,713 55 19,092 2 2 0 38,184 38,184 0
19 Мягмарсүрэн Пүрэвхатан 14.04 2,247,494 36,250 55 19,937 5 5 0 99,687 99,687 0
20 Дамба Долгорсүрэн 15.04 2,190,275 42,121 75 31,591 24 5 19 758,172 157,953 600,220
21 Доржсүрэн Рэнцэнханд 4.00 3,156,157 53,494 50 26,747 5 1 4 133,735 26,747 106,988
22 Юра Наранцацрал 14.03 1,752,301 28,726 55 15,799 5 0 5 78,997 0 78,997
23 Цэгмид Алтанцэцэг 3.05 1,369,137 31,117 50 15,558 5 5 0 77,792 77,792 0
24 Батмөнх Өнөрбаяр 12.05 3,879,455 60,616 55 33,339 3 3 0 100,017 100,017 0
25 Мэндбаяр Сувдэрдэнэ 2.05 2,647,820 41,372 50 20,686 5 5 0 103,430 103,430 0
26 Цэндсүрэн Цогзолмаа 1.00 2,067,325 32,302 50 16,151 5 5 0 80,755 80,755 0
Дүн 6,278,806 1,881,146 4,397,660

Дэлгэрэнгүй...  

2017 оны 5-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF
НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 5-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ


Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Мягмаржав Ганцэцэг 22.03 5,282,758 85,206 75 63,904 11 0 11 702,948 0 702,948
2 Пүрэв Анхбаяр 10.05 1,950,900 31,466 55 17,306 7 5 2 121,145 86,532 34,613
3 Домбон Дуламжав 12.02 1,673,895 25,752 55 14,164 18 1 17 254,947 14,164 240,783
4 Ганбаатар Энхчимэг 1.02 1,901,689 31,175 50 15,588 5 5 0 77,938 77,938 0
5 Мягмаржав Ганцэцэг 22.03 5,282,758 85,206 75 63,904 7 0 7 447,330 0 447,330
6 Лхагвасүрэн Баярмаа 13.02 1,630,511 40,763 55 22,420 10 5 5 224,195 112,098 112,098
7 Эрдэнэбаатар Булганчимэг 1.00 2,650,845 42,756 50 21,378 5 5 0 106,889 106,889 0
8 Эрдэнэбаатар Булганчимэг 1.00 2,650,845 42,756 50 21,378 6 5 1 128,267 106,889 21,378
9 Нина Оюунмэд 22.02 2,412,273 33,504 75 25,128 5 5 0 125,639 125,639 0
10 Нанзад Түмэндэлгэр 3.02 1,660,742 26,786 50 13,393 8 5 3 107,145 66,965 40,179
11 Дамба Долгорсүрэн 15.02 2,425,773 39,125 75 29,344 16 5 11 469,504 146,720 322,784
12 Пүрэв Анхбаяр 10.06 672,000 10,839 55 5,961 5 5 0 29,806 29,806 0
13 Шагдарсүрэн Урантэс 16.03 3,826,138 62,724 55 34,498 8 5 3 275,984 172,490 103,494
14 Сүрэн Сүгжинлхам 2.00 1,825,028 29,436 50 14,718 6 5 1 88,308 73,590 14,718
15 Чулуунбат Алтанзул 17.03 1,822,805 29,400 75 22,050 8 5 3 176,400 110,250 66,150
16 Эрдэнэбаатар Булганчимэг 1.00 2,650,845 42,756 50 21,378 8 0 8 171,022 0 171,022
17 Моголдой Саранзаяа 1.00 2,124,076 39,335 50 19,667 6 5 1 118,004 98,337 19,667
18 Нанзад Түмэндэлгэр 3.03 1,660,742 26,786 50 13,393 7 0 7 93,752 0 93,752
19 Дамдинсүрэн Ганчимэг 11.03 1,818,079 29,805 55 16,393 8 5 3 131,140 81,963 49,178
20 Солонгос Гантуяа 9.03 4,070,930 65,660 55 36,113 5 5 0 180,565 180,565 0
21 Чулуунбат Хажидмаа 3.03 1,910,262 30,811 50 15,405 5 5 0 77,027 77,027 0
22 Сүхбаатар Мөнхзул 10.00 2,729,705 44,028 55 24,215 5 5 0 121,076 121,076 0
23 Энхтайван Отгонжаргал 2.00 2,122,885 34,240 50 17,120 6 5 1 102,720 85,600 17,120
24 Мягмаржав Ганцэцэг 22.03 5,282,758 85,206 75 63,904 22 0 22 1,405,895 0 1,405,895
25 Дамдинсүрэн Ганчимэг 11.04 1,818,079 29,805 55 16,393 8 0 8 131,140 0 131,140
26 Бадарч Эрдэнэжаргал 7.03 2,061,231 34,936 55 19,215 8 5 3 153,719 96,074 57,645
27 Шагдарсүрэн Урантэс 16.04 3,885,413 63,695 75 47,771 10 5 5 477,715 238,857 238,857
28 Юра Наранцацрал 14.03 1,641,501 26,476 55 14,562 16 5 11 232,987 72,809 160,179
29 Асгарбай Саулегүль 2.04 2,403,166 38,761 50 19,380 10 5 5 193,804 96,902 96,902
30 Банзрагч Лхагвадулам 9.03 3,421,920 55,192 55 30,356 15 5 10 455,336 151,779 303,557
31 Лувсандорж Ачцацрах 3.04 1,997,063 32,211 50 16,105 9 5 4 144,948 80,527 64,421
32 Энхтайван Отгонжаргал 2.00 2,122,885 34,240 50 17,120 10 0 10 171,200 0 171,200
Дүн 7,698,496 2,611,485 5,087,011

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 4-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 4-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чулуунбат Алтанзул 17.02 1,822,805 29,400 75 22,050 7 5 2 154,350 110,250 44,100
2 Доржсүрэн Дэндэв 24.02 4,152,546 66,977 75 50,232 4 4 0 200,930 200,930 0
3 Гэндэнсүрэн Отгонцэцэг 8.02 1,803,149 29,083 55 15,996 9 5 4 143,961 79,978 63,983
4 Бямбаа Цэвэлмаа 11.02 2,692,262 43,424 55 23,883 9 5 4 214,947 119,415 95,532
5 Дэмбэрэл Ариунаа 24.02 2,427,131 39,147 75 29,360 6 5 1 176,163 146,802 29,360
6 Балдандорж Даваажаргал 10.02 1,695,187 22,015 55 12,108 6 5 1 72,651 60,542 12,108
Дүн 963,001 717,918 245,084

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 1 -с 5


Төрөлтийн мэдээ

2017.09.21-ны өдөр 42 төрөлтөөс 21 охин, 21 хүү мэндэлжээ.

ЗАРЛАЛ

2017 ОНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

1. Сувилагч - 6

2. Нярайн сувилагч - 4

3. Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн техникч - 1


Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

Эх баригчийн нэг өдөр

Төрөлт

Тоолуур

398739
ӨнөөдөрӨнөөдөр138
ӨчигдөрӨчигдөр497
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног3441
Энэ сарЭнэ сар9535
НийтНийт398739
Таны IP хаяг:54Dot224Dot210Dot130

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Холбоо барих

 : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө

 : 70111764/даргын туслах Ц.Батболд/

 : 88286103, 70111427/Жирэмсний Хүлээн авах/

info@urguu-amarjikh.ub.gov.mn 

 : http://www.urguu-amarjikh.ub.gov.mn