JA slide show
Ил тод Санхүүгийн ил тод байдал Нийгмийн Даатгалын Сангаас авах Тэтгэвэр, Тэтгэмж Төлбөрийн мэдээлэл
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР АВЧ БУЙ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2017 оны 11-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 11-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Алтанцэцэг Анударь 2.08 2,372,709 40,909 50 20,454 10 5 5 204,544 102,272 102,272
2 Норов Азжаргал 16.08 2,963,707 50,232 75 37,674 6 5 1 226,045 188,371 37,674
3 Чадраабал Цэндаюуш 27.9 1,419,319 25,345 75 19,009 7 5 2 133,061 95,044 38,017
4 Чулуунбат Алтанзул 17.9 1,439,906 26,180 75 19,635 10 0 10 196,351 0 196,351
5 Цэгмид Алтанцэцэг 3.8 1,895,941 31,081 50 15,541 9 5 4 139,865 77,703 62,162
6 Жамбал Байгалмаа 20.9 2,328,652 39,469 75 29,602 17 5 12 503,226 148,008 355,218
7 Дашзэвэг Тунгалаг 3.8 3,016,060 50,268 50 25,134 10 5 5 251,338 125,669 125,669
8 Отгончулуун Алтангэрэл 1.0 2,947,869 49,131 50 24,566 10 5 5 245,656 122,828 122,828
9 Жигмэддорж Алимаа 28.9 2,967,712 49,462 75 37,096 9 5 4 333,868 185,482 148,386
10 Дашдаваа Мөнхзул 14.08 3,632,232 60,537 55 33,295 7 5 2 233,068 166,477 66,591
11 Норов Азжаргал 16.08 2,963,707 50,232 75 37,674 6 0 6 226,045 0 226,045
12 Ядмаа Алтанцэцэг 19..9 2,725,135 46,189 75 34,642 5 5 0 173,208 173,208 0
13 Зоригт Мөнход 6.9 2,414,711 41,633 55 22,898 10 5 5 228,981 114,491 114,491
14 Өсөхбаяр Урануянга 0.9 1,619,434 26,991 50 13,495 8 5 3 107,962 67,476 40,486
15 Сүрэн Сүгжинлхам 2.05 1,399,690 29,160 50 14,580 20 0 20 286,319 0 286,319
16 Наранхүү Эрдэнэцэцэг 22.9 2,782,875 46,381 75 34,786 4 4 0 139,144 139,144 0
17 Баатарболд Пүрэвдулам 0.07 2,662,212 45,122 50 22,561 10 0 10 225,611 0 225,611
18 Дамба Чанцалням 29.9 2,963,723 49,395 75 37,047 4 4 0 148,186 148,186 0
19 Наранчимэд Энхжаргал 9.00 4,629,784 92,596 55 50,928 8 5 3 407,421 254,638 152,783
20 Цэрэнцогзол Лхамсүрэн 23.90 2,135,486 35,591 75 26,694 7 5 2 186,855 133,468 53,387
21 Жамбал Байгалмаа 20.9 2,328,652 39,469 75 29,602 11 0 11 325,617 0 325,617
22 Бямбажав Болорсүх 3.8 3,689,349 61,489 55 33,819 6 5 1 202,914 169,095 33,819
23 Цэндаюуш Туяа 6.10 4,452,627 78,116 55 42,964 6 5 1 257,784 214,820 42,964
24 Даваасамбуу Цэндээ 11.09 1,448,081 24,135 55 13,274 5 5 0 66,370 66,370 0
25 Амгалан Амартүвшин 1.00 2,547,827 33,971 50 16,986 9 5 4 152,870 84,928 67,942
26 Дэмбэрэл Пүрэвсүрэн 3.00 1,483,303 24,722 50 12,361 10 5 5 123,609 61,804 61,804
27 Чимэдбаамбуу Мятавдорж 6.1 3,562,111 53,971 55 29,684 2 2 0 59,369 59,369 0
Дүн ####### 2,898,851 2,886,436

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 10-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 10-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Мөнхбат Уянга 1.00 3,403,530 57,687 50 28,843 6 5 1 173,061 144,217 28,843
2 Мягмарсүрэн Ууганцэцэг 3.08 2,541,757 43,081 50 21,540 6 5 1 129,242 107,702 21,540
3 Чулуунбат Алтанзул 17.08 1,439,906 26,180 75 19,635 8 5 3 157,081 98,175 58,905
4 Солонгос Гантуяа 9.08 3,128,311 48,880 55 26,884 10 5 5 268,839 134,420 134,420
5 Мягмарсүрэн Ууганцэцэг 3.08 2,541,757 43,081 50 21,540 5 0 5 107,702 0 107,702
6 Насантогтох Нямаа 19.00 2,071,218 36,986 75 27,740 10 5 5 277,395 138,698 138,698
7 Чулуунэрдэнэ Мөнгөнцэцэг 3.08 3,207,854 54,370 50 27,185 7 5 2 190,296 135,926 54,370
8 Сүхбаатар Оюунцэцэг 3.08 2,578,670 43,706 50 21,853 5 5 0 109,266 109,266 0
9 Баатарболд Пүрэвдулам 0.07 2,662,212 45,122 50 22,561 7 5 2 157,928 112,806 45,122
10 Сүрэн Сүгжинлхам 2.05 1,399,690 29,160 50 14,580 23 0 23 314,950 0 314,950
11 Чулуунбат Алтанзул 17.09 1,439,906 26,180 75 19,635 5 5 0 98,175 98,175 0
12 Солонгос Гантуяа 9.09 3,128,311 48,880 55 26,884 10 0 10 268,839 0 268,839
Дүн 2,252,774 1,079,385 1,173,389

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 9-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 9-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Дашзэвэг Мөнхзул 0.70 1,493,900 25,320 50 12,660 6 5 1 75,961 63,301 12,660
2 Цэвээн Бэлэгсайхан 25.07 2,062,383 34,956 75 26,217 10 5 5 262,167 131,084 131,084
3 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 5 0 5 78,995 0 78,995
4 Гончиг Отгонжаргал 8.06 2,339,768 37,139 55 20,427 9 5 4 183,839 102,133 81,706
5 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 15 0 15 958,565 0 958,565
6 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,399,690 29,160 50 14,516 10 5 5 143,160 71,580 71,580
7 Ойлон Должинсүрэн 16.00 2,360,831 34,718 75 26,039 10 5 5 260,386 130,193 130,193
8 Цэрэндорж Уугангэрэл 15.00 4,147,761 65,837 75 49,378 7 5 2 345,647 246,891 98,756
9 Сэнгэ Отгонцэцэг 3.07 2,539,040 43,035 50 21,517 5 5 0 107,586 107,586 0
10 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 10 0 10 157,992 0 157,992
11 Иваныш Сауле 3.08 2,663,357 45,142 50 22,571 5 5 0 112,854 112,854 0
12 Мягмаржав Эрдэнэжаргал 11.08 2,161,442 33,253 55 18,289 5 5 0 91,446 91,446 0
13 Ганбаатар Гантуяа 4.00 2,297,221 38,936 50 19,468 10 5 5 194,680 97,340 97,340
14 Сандагжав Энхотгон 3.08 3,067,121 56,799 50 28,399 5 5 0 141,996 141,996 0

Дүн3,115,274 1,296,403 1,818,871

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 8-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 8-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чадраабал Цэнд-аюуш 27.06 2,361,452 36,898 75 27,673 8 5 3 221,386 138,366 83,020
2 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,660,648 28,632 50 14,316 9 0 9 128,843 0 128,843
3 Ренчиндорж Байгальмаа 13.00 2,932,486 37,596 55 20,678 4 4 0 82,711 82,711 0
4 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 11 0 11 173,792 0 173,792
5 Авирмэд Үүрийнтуяа 6.00 1,692,739 28,212 55 15,517 7 5 2 108,617 77,584 31,034
6 Тавхай Батцэнгэл 23.06 1,895,490 35,764 75 26,823 8 5 3 214,584 134,115 80,469
7 Зоригтбаатар Болорцэцэг 1.00 2,456,544 38,993 50 19,496 8 5 3 155,971 97,482 58,489
8 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 17 0 17 1,086,374 0 1,086,374
9 Хадбаатар Шижиртуяа 6.07 3,042,560 51,569 55 28,363 5 5 0 141,814 141,814 0
10 Даваг Цогзолмаа 7.06 1,939,116 30,780 55 16,929 6 5 1 101,573 84,644 16,929
11 Өрнөх Золзаяа 9.00 2,785,483 56,847 55 31,266 7 5 2 218,859 156,328 62,531
12 Юра Наранцацрал 14.06 1,752,301 28,726 55 15,799 11 0 11 173,792 0 173,792
13 Батсүх Нандинсувд 6.07 2,033,398 32,276 55 17,752 4 4 0 71,008 71,008 0
14 Дашдэлэг Цогзолмаа 11.00 2,172,014 34,476 55 18,962 5 5 0 94,810 94,810 0
Дүн 2,974,134 1,078,862 1,895,272

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 7-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 7-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чулуунбат Алтанзул 17.05 1,350,412 27,559 75 20,670 4 4 0 82,678 82,678 0
2 Баатарчулуун Оюунчулуун 12.05 4,293,302 67,083 55 36,896 9 5 4 332,060 184,478 147,582
3 Юра Наранцацрал 14.04 1,752,301 28,726 55 15,799 9 0 9 142,195 0 142,195
4 Дамба Долгорсүрэн 15.04 2,190,275 42,121 75 31,591 10 0 10 315,905 0 315,905
5 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 19 0 19 1,214,182 0 1,214,182
6 Дондог Энхбаяр 31.06 3,342,224 48,438 75 36,329 6 5 1 217,971 181,643 36,329
7 Сүрэн Сүгжинлхам 2.03 1,660,648 28,632 50 14,316 7 5 2 100,212 71,580 28,632
8 Нямсүрэн Баярхүү 3.05 2,428,098 37,939 50 18,970 9 5 4 170,726 94,848 75,878
9 Нацагдорж Алимаа 28.05 1,831,825 28,622 75 21,467 5 5 0 107,333 107,333 0
10 Мягмарсүрэн Пүрэвхатан 14.04 2,247,494 36,250 55 19,937 14 0 14 279,124 0 279,124
11 Хэнз Болормаа 29.06 2,573,106 40,205 75 30,154 9 5 4 271,382 150,768 120,614

Дүн3,233,769 873,327 2,360,442


Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 3 -с 7

Санал асуулга

Та манай үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
 

Статистик төрөлтийн мэдээ


Унаж гэмтэхээс сэргийльеБага насны хүүхдийг түлэгдэлтээс сэргийлье.

Таны эрүүл мэнд - Таны цэвэр гарт

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 
Төрөлтийн мэдээ

2019.12.06-12.08-ны өдрүүдэд 77 эх амаржсанаас 41 охин, 39 хүү, ихэр 3 мэндэлсэн байна.

Монголын үрс маш олон болтугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР

ЗАРЛАЛ

2018 ОНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Бичиг хэргийн ажилтан - 1

2. Нярайн эмч – 1

3. Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн эмч - 1

4. Даатгалын эмч - 1

5. Эх баригч - 3

6. Нярайн сувилагч – 2

7. Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилагч - 1

8. Сувилагч – 3

9. Ариутгагч сувилагч - 2

10. Дүрс оношлогооны техникч - 1

11. Программ хангамж сүлжээний инженер - 1

12. Хоол зүйч -1

Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

ISO 9001:2015 НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Төрөлт

Тоолуур

103542
ӨнөөдөрӨнөөдөр975
ӨчигдөрӨчигдөр1411
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног975
Энэ сарЭнэ сар12346
НийтНийт1035429
Таны IP хаяг:35Dot170Dot81Dot210

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Холбоо барих

 : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө

 : 7700-0101 Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар

 : 11-321036 Хүний нөөцийн алба

info@urguu-amarjikh.ub.gov.mn 

 : http://www.urguu-amarjikh.ub.gov.mn


Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ