JA slide show
Ил тод Санхүүгийн ил тод байдал Нийгмийн Даатгалын Сангаас авах Тэтгэвэр, Тэтгэмж Төлбөрийн мэдээлэл
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР АВЧ БУЙ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2017 оны 6-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 6-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Цэгмид Алтанцэцэг 3.04 1,520,310 29,237 50 14,618 20 5 15 292,367 73,092 219,275
2 Наранхүү Эрдэнэцэцэг 22.04 1,971,263 36,505 75 27,379 12 5 7 328,544 136,893 191,651
3 Энхтайван Отгонжаргал 2.00 2,122,885 34,240 50 17,120 10 0 10 171,200 0 171,200
4 Лувсандорж Ачцацрах 3.04 1,997,063 32,211 50 16,105 2 0 2 32,211 0 32,211
5 Сүхээ Мөнхцацрал 6.03 3,460,542 58,653 55 32,259 6 5 1 193,556 161,296 32,259
6 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 4 4 0 122,742 122,742 0
7 Домбон Дуламжав 12.03 1,673,895 25,752 55 14,164 30 0 30 424,912 0 424,912
8 Сүхбаатар Сайнхишиг 18.04 2,102,286 35,632 75 26,724 10 5 5 267,240 133,620 133,620
9 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 4 1 3 122,742 30,685 92,056
10 Галсанжав Энхжаргал 3.04 1,947,122 33,002 50 16,501 14 5 9 231,014 82,505 148,509
11 Яйчил Ариунцэцэг 11.04 1,810,534 30,687 55 16,878 9 5 4 151,901 84,389 67,511
12 Жигмэддорж Алимаа 27.04 2,867,078 49,432 75 37,074 10 5 5 370,743 185,371 185,371
13 Мягмаржав Ганцэцэг 22.05 5,282,758 85,206 75 63,904 21 0 21 1,341,991 0 1,341,991
14 Юра Наранцацрал 14.03 1,752,301 28,726 55 15,799 10 5 5 157,994 78,997 78,997
15 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.04 3,012,754 55,792 55 30,685 8 0 8 245,484 0 245,484
16 Доржсүрэн Рэнцэнханд 4.00 3,156,157 53,494 50 26,747 4 4 0 106,988 106,988 0
17 Наранхүү Эрдэнэцэцэг 22.04 1,971,263 36,505 75 27,379 9 0 9 246,408 0 246,408
18 Бадарч Эрдэнэжаргал 7.05 1,943,931 34,713 55 19,092 2 2 0 38,184 38,184 0
19 Мягмарсүрэн Пүрэвхатан 14.04 2,247,494 36,250 55 19,937 5 5 0 99,687 99,687 0
20 Дамба Долгорсүрэн 15.04 2,190,275 42,121 75 31,591 24 5 19 758,172 157,953 600,220
21 Доржсүрэн Рэнцэнханд 4.00 3,156,157 53,494 50 26,747 5 1 4 133,735 26,747 106,988
22 Юра Наранцацрал 14.03 1,752,301 28,726 55 15,799 5 0 5 78,997 0 78,997
23 Цэгмид Алтанцэцэг 3.05 1,369,137 31,117 50 15,558 5 5 0 77,792 77,792 0
24 Батмөнх Өнөрбаяр 12.05 3,879,455 60,616 55 33,339 3 3 0 100,017 100,017 0
25 Мэндбаяр Сувдэрдэнэ 2.05 2,647,820 41,372 50 20,686 5 5 0 103,430 103,430 0
26 Цэндсүрэн Цогзолмаа 1.00 2,067,325 32,302 50 16,151 5 5 0 80,755 80,755 0
Дүн 6,278,806 1,881,146 4,397,660

Дэлгэрэнгүй...  

2017 оны 5-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF
НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 5-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ


Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Мягмаржав Ганцэцэг 22.03 5,282,758 85,206 75 63,904 11 0 11 702,948 0 702,948
2 Пүрэв Анхбаяр 10.05 1,950,900 31,466 55 17,306 7 5 2 121,145 86,532 34,613
3 Домбон Дуламжав 12.02 1,673,895 25,752 55 14,164 18 1 17 254,947 14,164 240,783
4 Ганбаатар Энхчимэг 1.02 1,901,689 31,175 50 15,588 5 5 0 77,938 77,938 0
5 Мягмаржав Ганцэцэг 22.03 5,282,758 85,206 75 63,904 7 0 7 447,330 0 447,330
6 Лхагвасүрэн Баярмаа 13.02 1,630,511 40,763 55 22,420 10 5 5 224,195 112,098 112,098
7 Эрдэнэбаатар Булганчимэг 1.00 2,650,845 42,756 50 21,378 5 5 0 106,889 106,889 0
8 Эрдэнэбаатар Булганчимэг 1.00 2,650,845 42,756 50 21,378 6 5 1 128,267 106,889 21,378
9 Нина Оюунмэд 22.02 2,412,273 33,504 75 25,128 5 5 0 125,639 125,639 0
10 Нанзад Түмэндэлгэр 3.02 1,660,742 26,786 50 13,393 8 5 3 107,145 66,965 40,179
11 Дамба Долгорсүрэн 15.02 2,425,773 39,125 75 29,344 16 5 11 469,504 146,720 322,784
12 Пүрэв Анхбаяр 10.06 672,000 10,839 55 5,961 5 5 0 29,806 29,806 0
13 Шагдарсүрэн Урантэс 16.03 3,826,138 62,724 55 34,498 8 5 3 275,984 172,490 103,494
14 Сүрэн Сүгжинлхам 2.00 1,825,028 29,436 50 14,718 6 5 1 88,308 73,590 14,718
15 Чулуунбат Алтанзул 17.03 1,822,805 29,400 75 22,050 8 5 3 176,400 110,250 66,150
16 Эрдэнэбаатар Булганчимэг 1.00 2,650,845 42,756 50 21,378 8 0 8 171,022 0 171,022
17 Моголдой Саранзаяа 1.00 2,124,076 39,335 50 19,667 6 5 1 118,004 98,337 19,667
18 Нанзад Түмэндэлгэр 3.03 1,660,742 26,786 50 13,393 7 0 7 93,752 0 93,752
19 Дамдинсүрэн Ганчимэг 11.03 1,818,079 29,805 55 16,393 8 5 3 131,140 81,963 49,178
20 Солонгос Гантуяа 9.03 4,070,930 65,660 55 36,113 5 5 0 180,565 180,565 0
21 Чулуунбат Хажидмаа 3.03 1,910,262 30,811 50 15,405 5 5 0 77,027 77,027 0
22 Сүхбаатар Мөнхзул 10.00 2,729,705 44,028 55 24,215 5 5 0 121,076 121,076 0
23 Энхтайван Отгонжаргал 2.00 2,122,885 34,240 50 17,120 6 5 1 102,720 85,600 17,120
24 Мягмаржав Ганцэцэг 22.03 5,282,758 85,206 75 63,904 22 0 22 1,405,895 0 1,405,895
25 Дамдинсүрэн Ганчимэг 11.04 1,818,079 29,805 55 16,393 8 0 8 131,140 0 131,140
26 Бадарч Эрдэнэжаргал 7.03 2,061,231 34,936 55 19,215 8 5 3 153,719 96,074 57,645
27 Шагдарсүрэн Урантэс 16.04 3,885,413 63,695 75 47,771 10 5 5 477,715 238,857 238,857
28 Юра Наранцацрал 14.03 1,641,501 26,476 55 14,562 16 5 11 232,987 72,809 160,179
29 Асгарбай Саулегүль 2.04 2,403,166 38,761 50 19,380 10 5 5 193,804 96,902 96,902
30 Банзрагч Лхагвадулам 9.03 3,421,920 55,192 55 30,356 15 5 10 455,336 151,779 303,557
31 Лувсандорж Ачцацрах 3.04 1,997,063 32,211 50 16,105 9 5 4 144,948 80,527 64,421
32 Энхтайван Отгонжаргал 2.00 2,122,885 34,240 50 17,120 10 0 10 171,200 0 171,200
Дүн 7,698,496 2,611,485 5,087,011

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 4-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 4-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Чулуунбат Алтанзул 17.02 1,822,805 29,400 75 22,050 7 5 2 154,350 110,250 44,100
2 Доржсүрэн Дэндэв 24.02 4,152,546 66,977 75 50,232 4 4 0 200,930 200,930 0
3 Гэндэнсүрэн Отгонцэцэг 8.02 1,803,149 29,083 55 15,996 9 5 4 143,961 79,978 63,983
4 Бямбаа Цэвэлмаа 11.02 2,692,262 43,424 55 23,883 9 5 4 214,947 119,415 95,532
5 Дэмбэрэл Ариунаа 24.02 2,427,131 39,147 75 29,360 6 5 1 176,163 146,802 29,360
6 Балдандорж Даваажаргал 10.02 1,695,187 22,015 55 12,108 6 5 1 72,651 60,542 12,108
Дүн 963,001 717,918 245,084

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 3-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 3-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Болд Эрдэнэчимэг 13.00 2,107,320 33,989 55 18,694 10 5 5 186,940 93,470 93,470
2 Баасан Оюунчимэг 12.00 2,299,160 37,083 55 20,396 6 5 1 122,375 101,979 20,396
3 Чойнзон Одончимэг 16.00 1,892,561 30,525 75 22,894 10 5 5 228,939 114,469 114,469
4 Болд Энхнаран 2.00 2,139,990 34,516 50 17,258 8 5 3 138,064 86,290 51,774
5 Авирмэд Дүүрэнбилэг 15.00 4,096,518 62,068 75 46,551 5 5 0 232,757 232,757 0
6 Банзар Долгорсүрэн 4.00 1,870,140 30,164 50 15,082 10 5 5 150,818 75,409 75,409
7 Зоригт Мөнх-Од 6.00 3,468,104 58,781 55 32,330 10 5 5 323,298 161,649 161,649
8 Рэнцэнхүү Уранчимэг 25.00 3,604,769 60,079 75 45,060 3 3 0 135,179 135,179 0
9 Авирмэд Үүрийнтуяа 5.01 1,831,742 27,754 55 15,265 7 5 2 106,852 76,323 30,529
10 Мижиддорж Баасанхүү 27.01 2,802,682 45,205 75 33,903 11 5 6 372,938 169,517 203,420
11 Давааням Басцэцэг 6.00 3,065,217 46,443 55 25,543 5 5 0 127,717 127,717 0
12 Рэнцэнхүү Уранчимэг 25.00 3,604,769 60,079 75 45,060 7 2 5 315,417 90,119 225,298
13 Лувсандагва Амаржаргал 18.01 2,802,205 42,458 75 31,843 6 5 1 191,059 159,216 31,843
14 Лхагва-эрдэнэ Цэнд-аюуш 1.00 2,759,261 41,807 50 20,903 7 5 2 146,324 104,517 41,807
15 Батөлзий Ганбаяр 5.01 2,877,761 43,602 50 21,801 10 5 5 218,012 109,006 109,006
16 Мягмаржав Ганцэцэг 22.02 5,282,758 85,206 75 63,904 7 5 2 447,330 319,522 127,809
17 Сүх Уянга 5.02 3,472,460 52,613 50 26,307 8 5 3 210,452 131,533 78,920
18 Төмөрбаатар Одонцэцэг 3.01 2,315,499 35,083 50 17,542 6 5 1 105,250 87,708 17,542
19 Хатанбаатар Ариунжаргал 6.01 3,213,885 48,695 55 26,782 5 5 0 133,912 133,912 0
20 Бямбажав Болорсүх 6.02 3,497,631 60,304 55 33,167 9 5 4 298,505 165,836 132,669
21 Домбон Дуламжав 12.02 1,673,895 25,752 55 14,164 4 4 0 56,655 56,655 0
22 Мягмаржав Эрдэнэжаргал 11.02 1,795,235 32,641 55 17,952 6 5 1 107,714 89,762 17,952

Дүн4,356,506 2,822,544 1,533,962

Дэлгэрэнгүй...
 

2017 оны 2-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 2-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Гомбосүрэн Сүрэн 10.00 1,738,767 27,599 55 15,180 10 0 10 151,797 0 151,797
2 Сайнтуяа Туул 9.00 1,226,351 21,515 55 11,833 5 5 0 59,166 59,166 0
3 Бадарч Эрдэнэжаргал 7.00 1,982,487 43,098 55 23,704 3 3 0 71,111 71,111 0
4 Цэгмид Алтанцэцэг 3.00 1,821,834 29,384 50 14,692 10 5 5 146,922 73,461 73,461
5 Жигмэддорж Алимаа 28.00 2,984,779 49,746 75 37,310 10 5 5 373,097 186,549 186,549
6 Тогоомаашир Ариунцэцэг 18.00 2,854,854 46,046 75 34,535 10 5 5 345,345 172,673 172,673
7 Ренчиндорж Байгальмаа 13.00 2,600,266 41,940 55 23,067 3 3 0 69,201 69,201 0
8 Бямбажав Болорсүх 6.00 3,283,850 52,965 55 29,131 8 5 3 233,047 145,655 87,393
9 Батөлзий Ганбаяр 5.00 3,718,775 59,980 50 29,990 14 5 9 419,862 149,951 269,911
10 Батбаяр Сайнзаяа 5.00 2,787,414 44,958 50 22,479 8 5 3 179,833 112,396 67,437
11 Тогтох Буян 12.00 1,611,045 26,411 55 14,526 5 5 0 72,629 72,629 0
Дүн 2,122,011 1,112,790 1,009,221

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 4 -с 7

Санал асуулга

Та манай үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
 

Статистик төрөлтийн мэдээ


Унаж гэмтэхээс сэргийльеБага насны хүүхдийг түлэгдэлтээс сэргийлье.

Таны эрүүл мэнд - Таны цэвэр гарт

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 
Төрөлтийн мэдээ

2019.12.05-ны өдөр 29 эх амаржсанаас 20 охин, 10 хүү, ихэр 1 мэндэлсэн байна.

Монголын үрс маш олон болтугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР

ЗАРЛАЛ

2018 ОНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Бичиг хэргийн ажилтан - 1

2. Нярайн эмч – 1

3. Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн эмч - 1

4. Даатгалын эмч - 1

5. Эх баригч - 3

6. Нярайн сувилагч – 2

7. Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилагч - 1

8. Сувилагч – 3

9. Ариутгагч сувилагч - 2

10. Дүрс оношлогооны техникч - 1

11. Программ хангамж сүлжээний инженер - 1

12. Хоол зүйч -1

Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

ISO 9001:2015 НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Төрөлт

Тоолуур

103196
ӨнөөдөрӨнөөдөр203
ӨчигдөрӨчигдөр1379
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног7282
Энэ сарЭнэ сар8880
НийтНийт1031963
Таны IP хаяг:3Dot229Dot122Dot219

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Холбоо барих

 : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө

 : 7700-0101 Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар

 : 11-321036 Хүний нөөцийн алба

info@urguu-amarjikh.ub.gov.mn 

 : http://www.urguu-amarjikh.ub.gov.mn


Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ