JA slide show
Ил тод Санхүүгийн ил тод байдал Нийгмийн Даатгалын Сангаас авах Тэтгэвэр, Тэтгэмж Төлбөрийн мэдээлэл
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР АВЧ БУЙ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2017 оны 1-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2017 ОНЫ 1-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Тавхай Батцэнгэл 23.00 1,716,484 36,521 75 27,391 3 3 0 82,172 82,172 0
2 Эрдэнэбаатар Анхцэцэг 3.00 1,844,890 29,284 50 14,642 9 2 7 131,778 29,284 102,494
3 Оорой Энхцэцэг 3.00 1,603,699 25,456 50 12,728 5 5 0 63,639 63,639 0
4 Ядамсүрэн Уранчимэг 0.11 1,792,468 28,452 50 14,226 4 4 0 56,904 56,904 0
5 Гомбосүрэн Сүрэн 10.00 1,738,767 27,599 55 15,180 9 5 4 136,617 75,899 60,719
6 Ганбат Мөнхзул 2,320,429 37,426 50 18,713 5 5 0 93,566 93,566 0
7 Дашдэлэг Халиун 3,608,904 57,284 50 28,642 9 5 4 257,779 143,210 114,568
8 Мягмар Баясгалан 17.00 3,987,941 65,376 75 49,032 5 5 0 245,160 245,160 0
Дүн 1,067,615 789,834 277,781
Дэлгэрэнгүй...  

2016 оны 12-р сарын мэдээ

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 12-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Пунцагдаш Бат-Оюун 18.10 1,772,734 27,699 75 20,774 8 5 3 166,194 103,871 62,323
2 Сүхбаатар Оюунцэцэг 2.10 1,800,450 28,132 50 14,066 9 5 4 126,594 70,330 56,264
3 Сүхбаатар Алтантуяа 18.10 2,356,175 48,085 75 36,064 5 5 0 180,320 180,320 0
4 Нямжав Мөнх-эрдэнэ 2.11 1,741,280 29,513 50 14,757 9 5 4 132,809 73,783 59,026
5 Гөлгөө Энхтуяа 21.10 1,402,952 23,383 75 17,537 11 5 6 192,906 87,685 105,221
6 Хүрэл Номингэрэл 3.05 4,468,560 69,821 50 34,911 6 5 1 209,464 174,553 34,911
7 Мягмаржав Эрдэнэжаргал 10.10 1,466,214 32,583 55 17,920 11 5 6 197,124 89,602 107,522
8 Эрдэнэбаатар Анхцэцэг 3.00 1,844,890 29,284 50 14,642 3 3 0 43,926 43,926 0
9 Маруш Бямбадаваа 4.10 2,327,282 39,445 50 19,723 24 5 19 473,345 98,614 374,732
10 Көк Айна 7.10 1,930,317 48,258 55 26,542 4 4 0 106,167 106,167 0
Дүн 1,828,850 1,028,850 799,999

Дэлгэрэнгүй...
 

2016 11-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 11-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ

Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Баточир Болормаа 6.09 2,828,857 46,375 55 25,506 6 5 1 153,037 127,530 25,506
2 Оюунчимэг Болорцэцэг 2.09 1,439,780 29,383 50 14,692 4 4 0 58,767 58,767 0
3 Хунбат Энхтуяа 14.09 2,167,978 33,354 55 18,344 5 5 0 91,722 91,722 0
4 Дүгэрсүрэн Цолмон 23.09 2,615,129 42,871 75 32,153 12 5 7 385,839 160,766 225,073
5 Гэрэл Баясгалан 18.09 3,039,762 48,250 75 36,188 7 5 2 253,314 180,938 72,375
6 Дамба Төгссайхан 18.09 2,508,424 33,446 75 25,084 7 5 2 175,590 125,421 50,168
7 Минтэвдорж Мягмар 12.09 2,648,103 43,412 55 23,876 6 5 1 143,258 119,382 23,876
8 Лхагвасүрэн Мөнхсайхан 21.09 2,060,170 36,143 75 27,108 8 5 3 216,860 135,538 81,322
9 Өвгөнхүү Бямбагэрэл 25.10 1,717,903 31,813 75 23,860 7 5 2 167,018 119,299 47,720
10 Сайхандорж Батцэцэг 8.00 1,425,732 26,901 55 14,795 9 5 4 133,158 73,977 59,181
11 Батмөнх Өнөрбаяр 11.10 4,053,717 63,339 55 34,837 9 5 4 313,530 174,183 139,347
12 Лхагвасүрэн Мөнхсайхан 21.09 2,060,170 36,143 75 27,108 8 0 8 216,860 0 216,860
Дүн 2,308,953 1,367,525 941,428

Дэлгэрэнгүй...
 

2016 оны 10-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 10-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Хоролсүрэн Урмаа 21.07 4,697,614 80,993 75 60,745 15 0 15 911,175 0 911,175
2 Мягмар Баясгалан 16.09 5,649,797 92,620 75 69,465 5 5 0 347,324 347,324 0
3 Чимэд Баттогтох 14.07 1,925,702 33,202 55 18,261 10 5 5 182,610 91,305 91,305
4 Баярмандах Саранзаяа 2.05 2,325,121 55,360 50 27,680 10 5 5 276,800 138,400 138,400
5 Жамсран Цэцэгмаа 15.07 1,849,394 40,204 75 30,153 10 5 5 301,532 150,766 150,766
6 Эрдэнэцогт Энхцолмон 7.05 3,162,016 53,593 55 29,476 6 5 1 176,857 147,381 29,476
7 Сүнжидмаа Энхамгалан 6.09 2,856,599 48,417 55 26,629 6 5 1 159,776 133,147 26,629
8 Дашзэвэг Тунгалаг 2.08 2,654,150 44,986 50 22,493 9 5 4 202,435 112,464 89,971
9 Мөнхбат Батзаяа 1.00 2,405,827 40,777 50 20,388 10 5 5 203,884 101,942 101,942
10 Чойжоо Энхтуул 2.09 1,761,574 28,878 50 14,439 4 4 0 57,757 57,757 0
11 Баярмандах Саранзаяа 2.00 2,325,121 55,360 50 27,680 10 5 5 276,800 138,400 138,400
12 Сүхбаатар Өлзий 4.08 3,438,757 73,165 50 36,583 5 5 0 182,913 182,913 0
13 Төмөрбаатар Одонцэцэг 3.00 2,659,923 45,083 50 22,542 5 5 0 112,709 112,709 0
Дүн 3,392,570 1,714,505 1,678,064

Дэлгэрэнгүй...
 

2016 оны 9-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 09-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Болатхан Алима 3.00 2,017,246 34,780 50 17,390 10 5 5 173,901 86,950 86,950
2 Иван Болормаа 9.00 2,052,692 33,651 55 18,508 7 5 2 129,555 92,539 37,016
3 Батсүх Нандинсувд 6.00 1,684,764 29,048 55 15,976 6 5 1 95,857 79,881 15,976
4 Доржпүрэв Уранчимэг 6.00 3,913,842 58,416 55 32,129 7 5 2 224,900 160,643 64,257
5 Гомбосүрэн Сүрэн 10.00 1,994,039 34,380 55 18,909 3 3 0 56,727 56,727 0
6 Баярмандах Саранзаяа 2.05 2,873,686 71,842 50 35,921 16 5 11 574,737 179,605 395,132
7 Энхтайван Отгонжаргал 0.11 2,457,488 42,370 50 21,185 10 5 5 211,852 105,926 105,926
8 Гэмгүй Дэлгэржаргал 4.07 3,935,684 61,495 50 30,748 7 5 2 215,233 153,738 61,495
9 Александр Энхбаяр 5.07 1,675,203 28,883 55 15,886 8 5 3 127,084 79,428 47,657
10 Хоролсүрэн Урмаа 26.07 4,697,614 80,993 75 60,745 10 5 5 607,450 303,725 303,725
11 Норхлоо Лхамжав 28.07 1,781,570 52,399 75 39,299 22 0 22 864,585 0 864,585
12 Тогтохбаяр Баярцэцэг 1.07 2,275,371 39,231 50 19,615 11 5 6 215,768 98,076 117,692
13 Тогоомаашир Ариунцэцэг 17.07 2,450,055 38,890 75 29,167 10 5 5 291,673 145,837 145,837
14 Дорждагва Ариунбуян 2.07 3,224,846 51,188 50 25,594 5 5 0 127,970 127,970 0
15 Даваажав Цэндмаа 3.07 1,733,117 32,700 50 16,350 10 5 5 163,502 81,751 81,751
16 Энхтайван Отгонжаргал 1.00 2,457,488 42,370 50 21,185 10 0 10 211,852 0 211,852
17 Зоригт Мөнх-Од 5.07 3,072,173 54,860 55 30,173 5 5 0 150,866 150,866 0
Дүн 4,443,513 1,903,662 2,539,851

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 5 -с 7

Санал асуулга

Та манай үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
 

Статистик төрөлтийн мэдээ


Унаж гэмтэхээс сэргийльеБага насны хүүхдийг түлэгдэлтээс сэргийлье.

Таны эрүүл мэнд - Таны цэвэр гарт

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 
Төрөлтийн мэдээ

2019.12.06-12.08-ны өдрүүдэд 77 эх амаржсанаас 41 охин, 39 хүү, ихэр 3 мэндэлсэн байна.

Монголын үрс маш олон болтугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР

ЗАРЛАЛ

2018 ОНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Бичиг хэргийн ажилтан - 1

2. Нярайн эмч – 1

3. Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн эмч - 1

4. Даатгалын эмч - 1

5. Эх баригч - 3

6. Нярайн сувилагч – 2

7. Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилагч - 1

8. Сувилагч – 3

9. Ариутгагч сувилагч - 2

10. Дүрс оношлогооны техникч - 1

11. Программ хангамж сүлжээний инженер - 1

12. Хоол зүйч -1

Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

ISO 9001:2015 НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Төрөлт

Тоолуур

103600
ӨнөөдөрӨнөөдөр136
ӨчигдөрӨчигдөр1417
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног1553
Энэ сарЭнэ сар12924
НийтНийт1036007
Таны IP хаяг:3Dot95Dot131Dot208

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Холбоо барих

 : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө

 : 7700-0101 Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар

 : 11-321036 Хүний нөөцийн алба

info@urguu-amarjikh.ub.gov.mn 

 : http://www.urguu-amarjikh.ub.gov.mn


Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ