JA slide show
Ил тод Санхүүгийн ил тод байдал Нийгмийн Даатгалын Сангаас авах Тэтгэвэр, Тэтгэмж Төлбөрийн мэдээлэл
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР АВЧ БУЙ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2016 оны 8-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 06-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Сэнгэ Отгонцэцэг 2.04 2,952,404 48,400 50 24,200 31 5 26 750,201 121,000 629,201
2 Жамсран Цэцэгмаа 15.05 2,148,115 31,590 75 23,692 9 5 4 213,232 118,462 94,770
3 Дамба Долгорсүрэн 14.05 1,710,801 30,550 55 16,803 5 5 0 84,013 84,013 0
4 Баярмандах Саранзаяа 2.05 3,036,020 59,530 50 29,765 12 5 7 357,179 148,825 208,354
5 Пүрэвсүрэн Ундрах 4.03 2,016,405 38,045 50 19,023 21 0 21 399,476 0 399,476
6 Ренчиндэжид Батжаргал 7.05 3,242,561 49,886 55 27,437 8 5 3 219,496 137,185 82,311
7 Норхлоо Лхамжав 28.05 1,781,570 52,399 75 39,299 10 5 5 392,993 196,497 196,497
8 Пүрэвсүрэн Ундрах 4.03 2,016,405 38,045 50 19,023 7 0 7 133,159 0 133,159
9 Уранбилэг Халиун 4.00 3,196,104 49,171 50 24,585 7 5 2 172,098 122,927 49,171
10 Сагдолда Арша 25.06 2,985,579 57,415 75 43,061 5 5 0 215,306 215,306 0
11 Шажинбат Наранцэцэг 14.05 1,751,007 31,836 55 17,510 9 5 4 157,591 87,550 70,040
12 Энхбаяр                Соёл-Эрдэнэ 1.06 2,389,155 38,535 50 19,267 5 5 0 96,337 96,337 0
13 Дамба Долгорсүрэн 14.05 1,124,067 25,547 55 14,051 9 5 4 126,458 70,254 56,203
14 Ванданцэрэн Алтанцэцэг 8.05 1,831,793 28,181 55 15,500 7 5 2 108,499 77,499 31,000
15 Сүхбаатар Мөнхзул 11.06 3,681,302 58,433 55 32,138 16 5 11 514,214 160,692 353,522
16 Жамбал Байгалмаа 19.06 2,430,071 38,573 75 28,929 7 5 2 202,506 144,647 57,859
17 Норхлоо Лхамжав 28.05 1,781,570 52,399 75 39,299 16 5 11 628,789 196,497 432,293
18 Эрдэнэбаатар Анхцэцэг 3.00 1,797,249 28,528 50 14,264 6 5 1 85,583 71,319 14,264
19 Далхсүрэн Адъяасүрэн 2.00 2,874,073 45,620 50 22,810 6 5 1 136,861 114,051 22,810
20 Батсүх Нандинсувд 6.00 1,732,404 27,498 55 15,124 7 5 2 105,869 75,621 30,248
21 Ойлон Должинсүрэн 14.07 2,209,248 33,473 55 18,410 5 5 0 92,052 92,052 0
Дүн 5,191,911 2,330,733 2,861,178

Дэлгэрэнгүй...
 

2016 оны 6-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 06-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Буяндэлгэр Алтантуяа 5.03 1,949,982 32,500 55 17,875 10 5 5 178,748 89,374 89,374
2 Сүрэн Сүгжинлхам 1.00 1,337,998 21,238 50 10,619 10 5 5 106,190 53,095 53,095
3 Авирмэд Үүрийнтуяа 4.04 1,455,367 29,107 50 14,554 10 5 5 145,537 72,768 72,768
4 Пүрэвсүрэн Ундрах 4.03 2,016,405 38,045 50 19,023 7 0 7 133,159 0 133,159
5 Бямбаа Ням-Эрдэнэ 8.04 1,562,833 30,644 55 16,854 6 5 1 101,124 84,270 16,854
6 Ганхуяг Алтанзул 11.03 2,352,908 39,215 55 21,568 9 5 4 194,115 107,842 86,273
7 Дэмбэрэл Ариунаа 23.04 2,177,071 36,285 75 27,213 8 5 3 217,707 136,067 81,640
8 Бямбажав Болорсүх 5.04 3,276,776 53,718 50 26,859 6 5 1 161,153 134,294 26,859
9 Болдбаатар Ариунсайхан 4.04 2,335,189 38,282 50 19,141 4 4 0 76,564 76,564 0
10 Пүрэвсүрэн Ундрах 4.03 2,016,405 38,045 50 19,023 16 0 16 304,363 0 304,363
11 Батмөнх Өнөрбаяр 11.04 4,176,788 68,472 55 37,660 9 5 4 338,936 188,298 150,638
12 Солонгос Гантуяа 8.05 5,135,764 87,047 55 47,876 3 3 0 143,627 143,627 0
13 Намсрай Баянмөнх 36.03 1,736,242 28,937 75 21,703 5 1 4 108,515 21,703 86,812
14 Бямбажав Болорсүх 5.04 3,276,776 53,718 50 26,859 10 0 10 268,588 0 268,588
15 Баярмандах Саранзаяа 2.04 3,502,086 59,357 50 29,679 7 5 2 207,751 148,393 59,357
16 Төмөртогоо Дэлгэрмаа 6.04 1,735,141 28,445 55 15,645 6 5 1 93,868 78,224 15,645
17 Бүрнээ Буянхишиг 17.04 1,953,811 32,030 75 24,022 7 5 2 168,156 120,111 48,045
18 Бадам Насанжаргал 4.04 1,151,665 25,593 50 12,796 9 5 4 115,167 63,981 51,185
19 Дамба Долгорсүрэн 14.00 1,681,228 28,987 55 15,943 9 5 4 143,484 79,713 63,771
20 Шагдарсүрэн Оюунчимэг 23.04 2,640,919 43,294 75 32,470 9 5 4 292,233 162,352 129,881
21 Дашзэвэг Эрдэнэсүрэн 5.05 2,225,945 36,491 55 20,070 6 5 1 120,420 100,350 20,070
22 Дэмбэрэл Пүрэвсүрэн 1.05 1,999,890 29,410 50 14,705 8 5 3 117,641 73,525 44,115

Дэлгэрэнгүй...  

2016 оны 5-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 05-Р САРД /УЛИРАЛ/-ДХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ

Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Баасансүрэн Оюунханд 2.03 2,325,893 38,765 50 19,382 7 5 2 135,677 96,912 38,765
2 Цэвэгмид Энхээ 20.03 1,611,885 31,606 75 23,704 5 5 0 118,521 118,521 0
3 Буяндэлгэр Алтантуяа 5.03 1,949,982 32,500 55 17,875 4 4 0 71,499 71,499 0
4 Наранчимэд Энхжаргал 8.03 2,891,958 54,565 55 30,011 10 5 5 300,109 150,054 150,054
5 Алтанцэцэг Чимэг 7.03 2,177,697 36,295 55 19,962 10 5 5 199,622 99,811 99,811
6 ЦэндАюуш Туяа 5.02 3,294,338 54,906 55 30,198 23 5 18 694,556 150,990 543,566
7 Пүрэвсүрэн Ундрах 4.03 2,016,405 38,045 50 19,023 10 5 5 190,227 95,113 95,113
8 Дорж Ундармаа 20.03 1,701,554 28,359 75 21,269 6 5 1 127,617 106,347 21,269
9 Баатарцогт Бадамцэцэг 2.03 1,953,975 32,566 50 16,283 10 0 10 162,831 0 162,831
10 Мөнхжаргал Мөнхдулам 0.6 2,612,604 43,543 50 21,772 5 5 0 108,859 108,859 0
11 Жанчивдорж Мажиглавдмаа 1 2,336,236 38,937 50 19,469 5 5 0 97,343 97,343 0
12 Намсрай Баянмөнх 36.03 1,736,242 28,937 75 21,703 4 4 0 86,812 86,812 0
13 Сэр-Од Мөнхзул 3.03 2,224,055 37,068 50 18,534 4 4 0 74,135 74,135 0
14 Хуанбай Алия 1.04 2,539,303 42,322 50 21,161 4 4 0 84,643 84,643 0
Дүн 2,452,452 1,341,041 1,111,410

Дэлгэрэнгүй...
 

2016 оны 4-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 04-Р САРД /УЛИРАЛ/-Д
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ
Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Батөлзий Ганбаяр 2.02 3,190,043 49,844 50 24,922 28 5 23 697,822 124,611 573,211
2 Нямаа Бадрах 28.02 1,898,078 40,385 75 30,288 11 5 6 333,173 151,442 181,731
3 Дэмбэрэл Пүрэвсүрэн 1.02 1,639,360 34,880 50 17,440 7 5 2 122,080 87,200 34,880
4 Чойжилсүрэн Урантунгалаг 8.02 1,342,685 24,412 55 13,427 17 5 12 228,256 67,134 161,122
5 Бямбаа Ням-Эрдэнэ 8.02 1,554,618 25,074 55 13,791 10 5 5 137,910 68,955 68,955
6 Чулуунбат Хажидмаа 2.06 1,960,788 31,626 50 15,813 6 5 1 94,877 79,064 15,813
7 Жамъян Сэлэнгэ 20.01 2,502,467 36,268 75 27,201 9 5 4 244,807 136,004 108,803
8 Дүгэрээ Батбилэг 21.02 1,969,877 33,388 75 25,041 4 4 0 100,163 100,163 0
9 Тогоомаашир Ариунцэцэг 17.00 1,809,924 36,937 100 36,937 12 0 12 443,247 0 443,247
10 Сүхбат Батчимэг 7.02 2,515,373 41,923 55 23,058 6 5 1 138,346 115,288 23,058
11 Лхагваэрдэнэ Цэнд-Аюуш 1 2,197,418 36,624 50 18,312 7 5 2 128,183 91,559 36,624
12 Цэвэгмид Энхээ 19.01 1,611,885 31,606 75 23,704 13 0 13 308,154 0 308,154
13 Өвгөнхүү Бямбагэрэл 25.02 3,159,517 52,659 75 39,494 4 4 0 157,976 157,976 0
14 Дашзэвэг Эрдэнэсүрэн 5.02 1,967,547 37,837 55 20,811 5 5 0 104,053 104,053 0
15 Пүрэвжав Нарансолонго 12.02 1,334,535 27,235 55 14,979 5 5 0 74,897 74,897 0
16 Шажинбат Наранчимэг 14.02 1,691,315 27,279 55 15,004 9 5 4 135,032 75,018 60,014
17 Оросоо Дэлгэрмаа 25.02 1,994,220 32,692 75 24,519 8 5 3 196,153 122,595 73,557
18 Цэвэгмид Энхээ 19.01 1,611,885 31,606 75 23,704 12 0 12 284,450 0 284,450
19 Чулуунбат Алтанзул 16.02 1,513,329 25,222 75 18,917 6 5 1 113,500 94,583 18,917
20 Цэенойдов Мөнхцэцэг 13.02 2,706,290 45,105 75 24,808 9 5 4 223,269 124,038 99,231
21 Намсрай Баянмөнх 36.02 1,736,242 28,937 75 21,703 4 4 0 86,812 86,812 0
22 Пүрэв Болд 12.02 3,437,860 57,298 55 31,514 5 5 0 157,569 157,569 0
23 Эрдэнэбилэг Жавзандулам 1.06 2,336,975 38,950 50 19,475 15 5 10 292,122 97,374 194,748
24 Ёндон Чанагнянгар 8.02 3,236,915 53,949 55 29,672 8 5 3 237,374 148,359 89,015
25 Оюунчимэг Болорцэцэг 2.02 1,524,252 25,404 50 12,702 7 5 2 88,915 63,511 25,404
26 Яйчил Ариунцэцэг 10.02 1,548,794 24,200 55 13,310 8 5 3 106,480 66,550 39,930
27 Зэсэмдорж Алтанцэцэг 2.03 1,744,928 29,082 50 14,541 8 5 3 116,329 72,705 43,623
28 Төмөртогтох Болортуяа 4.02 1,975,191 33,478 50 16,739 6 5 1 100,433 83,695 16,739
29 Баатарцогт Бадамцэцэг 2.02 1,953,975 32,566 50 16,283 4 4 0 65,133 65,133 0
Дүн 5,517,513 2,616,287 2,901,225

Дэлгэрэнгүй...
 

2016 оны 3-р сарын мэдээлэл

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР-т АЖИЛЛАЖ БУЙ ДААТГУУЛАГЧДАД 2016 ОНЫ 03-Р САРД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН ЖАГСААЛТ

Д/д Даатгуулагчийн нэр Шимтгэл төлсөн нийт жил Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн дундаж хөлс Тэтгэмж бодох Ажлын нэг өдөрт ногдох тэтгэмж ХЧТА-ын тэтгэмж олгох хоног Олгох тэтгэмж
Ажлын нэг өдөрт ноогдох хөдөлмөрийн хөлс Хувь Бүгд Үүнээс Бүгд Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
Ажил олгогчоос Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
1 Шинэнбадрах Наранчимэг 8.00 2,051,169 32,050 55 17,627 12 5 7 211,527 88,136 123,391
2 Өлзийсүрэн Алтанцэцэг 28.00 2,197,531 39,955 75 29,966 19 0 19 569,360 0 569,360
3 Цэвэгмид Энхээ 19 1,611,885 31,606 75 23,704 11 0 11 260,746 0 260,746
4 Лхагвасүрэн Баярмаа 12.01 2,141,356 36,920 55 20,306 5 5 0 101,530 101,530 0
5 Намхай Гантуяа 2 1,499,640 24,583 50 12,292 8 0 8 98,332 0 98,332
6 Чадраабал Цэндаюуш 25.11 1,890,332 36,353 75 27,264 12 0 12 327,173 0 327,173
7 Аюуш Нармандах 10.01 1,902,707 30,689 55 16,879 5 5 0 84,394 84,394 0

Дүн1,653,062 274,060 1,379,002

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 6 -с 7

Санал асуулга

Та манай үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
 

Статистик төрөлтийн мэдээ


Унаж гэмтэхээс сэргийльеБага насны хүүхдийг түлэгдэлтээс сэргийлье.

Таны эрүүл мэнд - Таны цэвэр гарт

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 
Төрөлтийн мэдээ

2019.12.06-12.08-ны өдрүүдэд 77 эх амаржсанаас 41 охин, 39 хүү, ихэр 3 мэндэлсэн байна.

Монголын үрс маш олон болтугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР

ЗАРЛАЛ

2018 ОНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Бичиг хэргийн ажилтан - 1

2. Нярайн эмч – 1

3. Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн эмч - 1

4. Даатгалын эмч - 1

5. Эх баригч - 3

6. Нярайн сувилагч – 2

7. Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилагч - 1

8. Сувилагч – 3

9. Ариутгагч сувилагч - 2

10. Дүрс оношлогооны техникч - 1

11. Программ хангамж сүлжээний инженер - 1

12. Хоол зүйч -1

Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

ISO 9001:2015 НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Төрөлт

Тоолуур

103541
ӨнөөдөрӨнөөдөр962
ӨчигдөрӨчигдөр1411
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног962
Энэ сарЭнэ сар12333
НийтНийт1035416
Таны IP хаяг:35Dot170Dot81Dot210

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Холбоо барих

 : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө

 : 7700-0101 Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар

 : 11-321036 Хүний нөөцийн алба

info@urguu-amarjikh.ub.gov.mn 

 : http://www.urguu-amarjikh.ub.gov.mn


Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ