JA slide show
Ил тод Санхүүгийн ил тод байдал Гадаадын зээл тусламж, Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт

2017 оны хөрөнгө оруулалтын тайлан

E-mail Print PDF
Тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ  Нэгж үнэ /төгрөг/  Нийт үнэ /төгрөг/ Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр Гүйцэтгэгч /нийлүүлэгч/       байгууллага Тайлбар
 Улсын төсөв   Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалт   Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт   Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаат зээл (Дулааны үр ашгийн төсөл)  Хандив, тусламж
 Японы ЗГ-ын өвсний үндэс-хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр  Олон нийтийн байгууллага  Иргэн аж ахуй нэгж  /Чанар, ашиглалтын байдал/
ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1 Ус нэрэгч  /ДЭ-25/ 1 3,650,000.00       3,650,000.00     3,650,000.00             Кильтуул ХХК Сайн 
2 Хажуугийн гэрэл 8 194,100.00       1,552,800.00     1,552,800.00             Нуган трейд ХХК Сайн 
3 Угаалгын машин 1 299,900.00          299,900.00        299,900.00             Нэкст электроникс ХХК Сайн 
4 Насос /UPS65-180F/ 1 3,135,000.00       3,135,000.00     3,135,000.00             Одкон Холдинг ХХК Сайн 
5 16 сувгийн бичигч /NVR/ 3 176,000.00          528,000.00        528,000.00             Төгс хурц консалтинг ХХК Сайн 
6 Агаар ариутгагч 1 450,000.00          450,000.00        450,000.00             Мөнхөт трейд ХХК Сайн 
7 Агаарын хөшиг 1 825,000.00          825,000.00        825,000.00             Термотех ХХК Сайн 
8 Өргөлтийн насос /WILO/ 1 880,000.00          880,000.00        880,000.00             Юнитра ХХК Сайн 
9 Зөөврийн компьютер /HP/ 1 1,054,000.00       1,054,000.00     1,054,000.00             Сүүхүнгий ХХК Сайн 
10 Нярайн шарлагын аппарат 5 3,500,000.00     17,500,000.00             17,500,000.00   Мөнхөт трейд ХХК Сайн 
11 Ус цэвэршүүлэгч 1 550,000.00          550,000.00                    550,000.00 Сайн 
12 Агаар цэвэршүүлэгч  3 799,900.00       2,399,700.00               2,399,700.00   Б.С.Б  сервис ХХК Сайн 
13 Агааржуулагч 1 221,698.00          221,698.00              221,698.00       УБДС ТӨХК Сайн 
14 Халаалтын цогц төхөөрөмж 1 16,936,576.00     16,936,576.00         16,936,576.00       Сайн 
15 Хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж 1 2,338,477.77       2,338,477.77           2,338,477.77       УБДС ТӨХК Сайн 
16 Холигч насос 1 1,249,093.00       1,249,093.00           1,249,093.00       Сайн 
17 Холигч насос 1 1,448,690.00       1,448,690.00           1,448,690.00       Сайн 
18 Холигч насос 1 3,198,650.00       3,198,650.00           3,198,650.00       Сайн 
19 Агаар цэвэршүүлэгч  2 500,000.00       1,000,000.00               1,000,000.00   СИ ЭЙ ТИ ДИ ХХК  Сайн 
20 Агаар цэвэршүүлэгч 10         704,000        7,040,000.00        7,040,000.00          Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар   Сайн 
21 Мэс засалын таазны гэрэл 2      9,960,000      19,920,000.00        19,920,000             ЭМЯ  Сайн 
22 Автоклав 1      7,662,232        7,662,232.00          7,662,232             ЭМЯ  Сайн 
23 Мэс засалын таазны гэрэл 1    13,135,650      13,135,650.00        13,135,650             ЭМЯ  Сайн 
24 ЭХО /Зөөврийн/ 1      3,500,000        3,500,000.00                     3,500,000   МУИС-ийн Хуулийн ангийн оюутанууд  Сайн 
25 Коагуляцийн аппарат  1      4,000,000        4,000,000.00                     4,000,000  Сайн 
26 Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч  2      1,200,000        2,400,000.00                     2,400,000   Эх барих тасаг   Сайн 
27 Сорох төхөөрөмж  1         250,000           250,000.00                        250,000   "Глобал Ацетилен" ххк  Сайн 
28 Шарах шүүгээ 2         149,991           299,982.00                        299,982   Эх барих тасаг   Сайн 
29 Нярайн шарлагын аппарат 1      2,035,000        2,035,000.00                     2,035,000   Иргэн                         Б. Баярмагнай  Сайн 
30 Нярайн шарлалт хэмжигч аппарат 1      2,860,000        2,860,000.00                     2,860,000  Сайн 
31 Шарах шүүгээ 1 154,900.00          154,900.00                    154,900.00 ВSB- электрон барааны дэлгүүр Сайн 
32 угаалгын машин хагас автомат  1 369,900.00          369,900.00                    369,900.00 НӨАГ-ҮЭ хороо Сайн 
  ДҮН    122,845,248.77   12,374,700.00   40,717,882.00    7,040,000.00   25,393,184.77                       -    20,899,700.00    16,419,782.00   Сайн 
ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ  
1 Төмөр шүүгээ 1 300,000.00          300,000.00                    300,000.00 Иргэн Д.БүрэнжаргалСайн 
2 Ширээ 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
3 Сандал /чарган/ 6 25,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
4 Ширээ  2 120,000.00          240,000.00                    240,000.00 Сайн 
5 Ширээ /сувилагч/ 1 230,000.00          230,000.00                    230,000.00 Сайн 
6 Каталка 1 940,000.00          940,000.00                    940,000.00 Кильтуул ХХК Сайн 
7 Гал тогооны тавилга ком 1 1,784,915.00       1,784,915.00                 1,784,915.00 Номин тав трейд ХХК Сайн 
8 Буйдан /6 хос/ 1 1,200,000.00       1,200,000.00                 1,200,000.00 Чарад ХХК Сайн 
9 Шүүгээ  / 3 нүдтэй/ 1 270,000.00          270,000.00                    270,000.00 Сайн 
10 Хувцасны шүүгээ 1 673,900.00          673,900.00                    673,900.00 БСБ мегастор ХХК Сайн 
11 Хоолны шүүгээ 1 309,600.00          309,600.00                    309,600.00 Иргэн О.Отгонцэцэг Сайн 
12 Ор /функциональ/ 2 3,000,000.00       6,000,000.00                 6,000,000.00 БНФУ-ын "Аксион монголи" нийгэмлэг Сайн 
13 Ор  1 2,300,000.00       2,300,000.00                 2,300,000.00 "Глобал Ацетилен" ххк Сайн 
14 Ширээ 3 250,000.00          750,000.00                    750,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
15 Шкаф 1 572,760.00          572,760.00                    572,760.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
16 Шүүгээ  2 110,000.00          220,000.00                    220,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
17 Буйдан  2 750,000.00       1,500,000.00                 1,500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
18 Ширээ /сургалтын/ 4 125,000.00          500,000.00                    500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
19 Ширээ  1 320,000.00          320,000.00                    320,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
20 Буйдан 1 820,000.00          820,000.00                    820,000.00 Иргэн                           А. Болдбаатар Сайн 
21 Ширээ 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00

Иргэн                    

Д. Бүрэнжаргал

Сайн 
22 Буйдан 1 920,000.00          920,000.00                    920,000.00

Эмч                      

Ц. Наранчимэг

Сайн 
23 Эмийн шүүгээ 1 870,000.00          870,000.00                    870,000.00

Эмч                       

Ж. Пүрэвжаргал

Сайн 
24 Үзлэгийн ор 1 110,000.00          110,000.00                    110,000.00 Сайн 
              21,281,175.00                      -                        -                        -                        -                         -                        -      21,281,175.00    
1 Яаралтай мэс заслын өрөөний засвар 1        29,835,533.00               29,835,533.00             29,835,533.00           Өгөөмөр Уул ХХК Сайн 
2 Хуучин блокуудын дээврийн их засвар 1       137,270,632.00             137,270,632.00                   137,270,632.00     Сайн 
  Программ хангамж                        
1 Пос программ 1     129,000.00          129,000.00        129,000.00               Сайн
  Ном                        
1 Хүүхдийн 2000 эмийн тун, жор 5       25,000.00          125,000.00        125,000.00               Сайн
  НИЙТ ДҮН    311,486,588.77   12,628,700.00   70,553,415.00    7,040,000.00   25,393,184.77  137,270,632.00  20,899,700.00  37,700,957.00    

Тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ  Нэгж үнэ /төгрөг/  Нийт үнэ /төгрөг/ Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр Гүйцэтгэгч /нийлүүлэгч/       байгууллага Тайлбар
 Улсын төсөв   Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалт   Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт   Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаат зээл (Дулааны үр ашгийн төсөл)  Хандив, тусламж
 Японы ЗГ-ын өвсний үндэс-хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр  Олон нийтийн байгууллага  Иргэн аж ахуй нэгж  /Чанар, ашиглалтын байдал/
ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1 Óñ íýðýã÷  /ÄÝ-25/ 1 3,650,000.00       3,650,000.00     3,650,000.00             Êèëüòóóë ÕÕÊ Сайн 
2 Õàæóóãèéí ãýðýë 8 194,100.00       1,552,800.00     1,552,800.00             Íóãàí òðåéä ÕÕÊ Сайн 
3 Óãààëãûí ìàøèí 1 299,900.00          299,900.00        299,900.00             Íýêñò ýëåêòðîíèêñ ÕÕÊ Сайн 
4 Íàñîñ /UPS65-180F/ 1 3,135,000.00       3,135,000.00     3,135,000.00             Îäêîí Õîëäèíã ÕÕÊ Сайн 
5 16 ñóâãèéí áè÷èã÷ /NVR/ 3 176,000.00          528,000.00        528,000.00             Òºãñ õóðö êîíñàëòèíã ÕÕÊ Сайн 
6 Àãààð àðèóòãàãà÷ 1 450,000.00          450,000.00        450,000.00             ̺íõºò òðåéä ÕÕÊ Сайн 
7 Àãààðûí õºøèã 1 825,000.00          825,000.00        825,000.00             Òåðìîòåõ ÕÕÊ Сайн 
8 ªðãºëòèéí íàñîñ /WILO/ 1 880,000.00          880,000.00        880,000.00             Þíèòðà ÕÕÊ Сайн 
9 Ǻºâðèéí êîìïüþòåð /HP/ 1 1,054,000.00       1,054,000.00     1,054,000.00             Ñ¿¿õ¿íãèé ÕÕÊ Сайн 
10 Íÿðàéí øàðëàãûí àïïàðàò 5 3,500,000.00     17,500,000.00             17,500,000.00   ̺íõºò òðåéä ÕÕÊ Сайн 
11 Óñ öýâýðø¿¿ëýã÷ 1 550,000.00          550,000.00                    550,000.00 Сайн 
12 Àãààð öýâýðø¿¿ëýã÷  3 799,900.00       2,399,700.00               2,399,700.00   Á.Ñ.Á  ñåðâèñ ÕÕÊ Сайн 
13 Àãààðæóóëàã÷ 1 221,698.00          221,698.00              221,698.00       ÓÁÄÑ ÒªÕÊ Сайн 
14 Õàëààëòûí öîгö òºõººðºìæ 1 16,936,576.00     16,936,576.00         16,936,576.00       Сайн 
15 Õèìè óñ öýâýðëýãýýíèé òºõººðºìæ 1 2,338,477.77       2,338,477.77           2,338,477.77       ÓÁÄÑ ÒªÕÊ Сайн 
16 Õîëèã÷ íàñîñ 1 1,249,093.00       1,249,093.00           1,249,093.00       Сайн 
17 Õîëèã÷ íàñîñ 1 1,448,690.00       1,448,690.00           1,448,690.00       Сайн 
18 Õîëèã÷ íàñîñ 1 3,198,650.00       3,198,650.00           3,198,650.00       Сайн 
19 Àãààð öýâýðø¿¿ëýã÷  2 500,000.00       1,000,000.00               1,000,000.00   ÑÈ ÝÉ ÒÈ ÄÈ ÕÕÊ  Сайн 
20 Агаар цэвэршүүлэгч 10         704,000        7,040,000.00        7,040,000.00          Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар   Сайн 
21 Мэс засалын таазны гэрэл 2      9,960,000      19,920,000.00        19,920,000             ЭМЯ  Сайн 
22 Автоклав 1      7,662,232        7,662,232.00          7,662,232             ЭМЯ  Сайн 
23 Мэс засалын таазны гэрэл 1    13,135,650      13,135,650.00        13,135,650             ЭМЯ  Сайн 
24 ЭХО /Зөөврийн/ 1      3,500,000        3,500,000.00                     3,500,000   МУИС-ийн Хуулийн ангийн оюутанууд  Сайн 
25 Коагуляцийн аппарат  1      4,000,000        4,000,000.00                     4,000,000  Сайн 
26 Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч  2      1,200,000        2,400,000.00                     2,400,000   Эх барих тасаг   Сайн 
27 Сорох төхөөрөмж  1         250,000           250,000.00                        250,000   "Глобал Ацетилен" ххк  Сайн 
28 Шарах шүүгээ 2         149,991           299,982.00                        299,982   Эх барих тасаг   Сайн 
29 Нярайн шарлагын аппарат 1      2,035,000        2,035,000.00                     2,035,000   Иргэн                         Б. Баярмагнай  Сайн 
30 Нярайн шарлалт хэмжигч аппарат 1      2,860,000        2,860,000.00                     2,860,000  Сайн 
31 Шарах шүүгээ 1 154,900.00          154,900.00                    154,900.00 ВSB- электрон барааны дэлгүүр Сайн 
32 угаалгын машин хагас автомат  1 369,900.00          369,900.00                    369,900.00 НӨАГ-ҮЭ хороо Сайн 
  ДҮН    122,845,248.77   12,374,700.00   40,717,882.00    7,040,000.00   25,393,184.77                       -    20,899,700.00    16,419,782.00   Сайн 
ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ  
1 Òºìºð шүүгээ 1 300,000.00          300,000.00                    300,000.00 Èðãýí Ä.Á¿ðýíæàðãàë Сайн 
2 Øèðýý 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
3 Ñàíäàë /÷àðãàí/ 6 25,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
4 Øèðýý  2 120,000.00          240,000.00                    240,000.00 Сайн 
5 Øèðýý /ñóâèëàã÷/ 1 230,000.00          230,000.00                    230,000.00 Сайн 
6 Êàòàëêà 1 940,000.00          940,000.00                    940,000.00 Êèëüòóóë ÕÕÊ Сайн 
7 Ãàë òîãîîíû òàâèëãà êîì 1 1,784,915.00       1,784,915.00                 1,784,915.00 Íîìèí òàâ òðåéä ÕÕÊ Сайн 
8 Áóéäàí /6 õîñ/ 1 1,200,000.00       1,200,000.00                 1,200,000.00 ×àðàä ÕÕÊ Сайн 
9 Шүүгээ  / 3 í¿äòýé/ 1 270,000.00          270,000.00                    270,000.00 Сайн 
10 Õóâöàñíû шүүгээ 1 673,900.00          673,900.00                    673,900.00 ÁÑÁ ìåãàñòîð ÕÕÊ Сайн 
11 Õîîëíû ø¿¿ãýý 1 309,600.00          309,600.00                    309,600.00 Èðãýí Î.Îòãîíöýöýã Сайн 
12 Ор /функциональ/ 2 3,000,000.00       6,000,000.00                 6,000,000.00 БНФУ-ын "Аксион монголи" нийгэмлэг Сайн 
13 Ор  1 2,300,000.00       2,300,000.00                 2,300,000.00 "Глобал Ацетилен" ххк Сайн 
14 Ширээ 3 250,000.00          750,000.00                    750,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
15 Шкаф 1 572,760.00          572,760.00                    572,760.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
16 Шүүгээ  2 110,000.00          220,000.00                    220,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
17 Буйдан  2 750,000.00       1,500,000.00                 1,500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
18 Ширээ /сургалтын/ 4 125,000.00          500,000.00                    500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
19 Ширээ  1 320,000.00          320,000.00                    320,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
20 Буйдан 1 820,000.00          820,000.00                    820,000.00 Иргэн                           А. Болдбаатар Сайн 
21 Ширээ 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00 Иргэн                     Д. Бүрэнжаргал Сайн 
22 Буйдан 1 920,000.00          920,000.00                    920,000.00 Эмч                       Ц. Наранчимэг Сайн 
23 Эмийн шүүгээ 1 870,000.00          870,000.00                    870,000.00 Эмч                        Ж. Пүрэвжаргал Сайн 
24 Үзлэгийн ор 1 110,000.00          110,000.00                    110,000.00 Сайн 
              21,281,175.00                      -                        -                        -                        -                         -                        -      21,281,175.00    
1 Яаралтай мэс заслын өрөөний засвар 1        29,835,533.00               29,835,533.00             29,835,533.00           Өгөөмөр Уул ХХК Сайн 
2 Хуучин блокуудын дээврийн их засвар 1       137,270,632.00             137,270,632.00                   137,270,632.00     Сайн 
  Программ хангамж                        
1 Пос программ 1     129,000.00          129,000.00        129,000.00               Сайн
  Ном                        
1 Хүүхдийн 2000 эмийн тун, жор 5       25,000.00          125,000.00        125,000.00               Сайн
  НИЙТ ДҮН    311,486,588.77   12,628,700.00   70,553,415.00    7,040,000.00   25,393,184.77  137,270,632.00  20,899,700.00  37,700,957.00    
 
 

Японы засгийн газрын буцалтгүй тусламж

E-mail Print PDF

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр байхгүй болно.


 

Хөрөнгө оруулалтын тайлан

E-mail Print PDF

1

 


Санал асуулга

Та манай үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
 

Статистик мэдээ

Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлье.

Таны эрүүл мэнд - Таны цэвэр гарт

ХДХВ-ын халдвараас сэргийлцгээе!


Төрөлтийн мэдээ

2018.11.27-ны өдөр 28 эх амаржсанаас 14 охин, 14 хүү мэндэлжээ.

Монголын үрс маш олон болох болтугай.

ЗАРЛАЛ

2018 ОНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Нярайн сувилагч - 4

2. Нярайн эмч - 5

3. Яаралтай тусламжийн эмч - 1

4.  Эх баригч - 6

5. Дотоод хяналт шалгалт эрхэлсэн ажилтан-1

6. Эмнэлзүйн Эм зүйч - 1

7. Программ, хангамж сүлжээний инженер - 2

8. Асрагч - 4

9. Хүчил төрөгчийн техникч - 1

Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

ISO 9001:2015 НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Төрөлт

Тоолуур

657256
ӨнөөдөрӨнөөдөр149
ӨчигдөрӨчигдөр1007
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног1995
Энэ сарЭнэ сар17980
НийтНийт657256
Таны IP хаяг:54Dot163Dot19Dot57

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement