Эрдэмтдийн зөвлөлийн хурал

Даваа, 21 4 сар 2014 05:00
Print

-Клиникийн нэгдүгээр амаржих газрын эрдэмтдийн зөвлөлийн 2-р хурлаар  “Эрсдэлт жирэмсэн эхчүүдийн S.agalactiae нянгийн тархалтыг тодорхойлох” судалгааны арга аргачлалын тухай хэлэлцэж судалгааны 2 баг гарган томиллоо.
- Эрдэмтдийн зөвлөлийн 3-р хурлаар “Окситоцины сэдээлт эрчимжүүлэлтийн журам,мизопростолоор төрөлт сэдээх  журам”-ын тухай хэлэлцэж баталлаа.