ЖИРЭМСЛЭЛТ, ТӨРӨЛТ, ТӨРСНИЙ ДАРААХ ҮЕ” -ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

Пүрэв, 06 3 сар 2014 04:30
Print

2014 ОНД КЛИНИКИЙН НЭГДҮГЭЭР АМАРЖИХ ГАЗАР
ЭХЧҮҮД БОЛОН ГЭР БҮЛИЙНХЭНД НЬ ЗОРИУЛСАН “ ЖИРЭМСЛЭЛТ, ТӨРӨЛТ, ТӨРСНИЙ ДАРААХ ҮЕ” -ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
№    Сургалт явуулах сэдвийн нэр    Он сар өдөр    Цаг
хугацаа    Хаана    Хэн хамрагдах
1    Хөхөөр хооллолт    2014.02.18    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
2.    Жирэмсэн эхийн амарч тайвшрах аргууд, сэтгэлзүй    2014.03.05    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
3.    Төрөлт гэж юу вэ? Яагаад төрөлтөнд эцэг эхчүүд бэлтгэх хэрэгтэй вэ?    2014.03.19    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
4.    Жирэмсэн үеийн хэвийн физиологийн өөрчлөлт    2014.04.02    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
5.    Төрсний дараах эхийн асаргаа сувилгаа    2014.04.16    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
6.    Нярайн асаргаа    2014.04.30    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
7.    Төрөх үеийн өвдөлтийг багасгаж болох уу?    2014. 05.14    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн

8.    Г эр бүл төлөвлөлт    2014.05.28    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
9.    Бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэх    2014.06.11    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
10.    Хөхөөр хооллолт    2014.06.25    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
11.    Жирэмсэн эхийн амарч тайвшрах аргууд, сэтгэл зүй    2014.07.09    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
12.    Төрөлт гэж юу вэ? Яагаад төрөлтөнд эцэг эхчүүд бэлтгэх хэрэгтэй вэ?    2014.07.23    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
13.    Төрсний дараах эхийн асаргаа сувилгаа    2014.08.06    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
14.    Нярайн асаргаа    2014.08.20    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
15.    Төрөх үеийн өвдөлтийг багасгаж болох уу?    2014.09.03    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
16.    Гэр бүл төлөвлөлт    2014.09.17    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
17.    Бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэх    2014.10.01    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
18.    Хөхөөр хооллолт    2014.10.15    10:00    КНАГ-ын Б
корпус
сургалтын    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн

танхимд    эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
19.    Жирэмсэн эхийн амарч тайвшрах аргууд, сэтгэл зүй    2014.10.29    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
20.    Хэвийн төрөлт гэж юу вэ    2014.11.12    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
21.    Төрсний дараах эхийн асаргаа сувилгаа    2014. 11.26    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
22.    Нярайн асаргаа сувилгаа    2014.12.10    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн
23.    Хөхөөр хооллолт    2014.12.24    10:00    КНАГ-ын Б корпус сургалтын танхимд    Монгол улсад шинэ иргэн бэлэглэж байгаа жирэмсэн эхчүүд, түүний гэр бүлийнхэн

ТАЙЛБАР: Жирэмслэлт, төрөлт, төрсний дараах үеийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтанд Монгол улсад шинэ хүн бэлэглэж байгаа Хэн бүхэнд нээлттэй байх болно.
Холбогдох утас: 99661961 99011407