Эрдэм шинжилгээ, сургалт, гадаад харилцааны албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

Даваа, 24 8 сар 2015 23:47
Print

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын Эрдэм шинжилгээ, сургалт, гадаад харилцааны албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

  1. Эрүүл мэнд спортын сайд, Боловсрол шинжлэх ухааны яамны сайдын хамтарсан тушаал 2013 оны 12 сарын 27 ны өдрийн 491/А/472 тоот “Эмнэлгийн мэргэжилтэний төгсөлтийн дараах мэргэжлийн сургалт эрхлэх, сунгах хүчингүй болгох” тухай Эмнэлгийн байгууллагуудын төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэжил, төрөлжсөн мэргэжил олгох сургалтын тухай ЖУРАМ
  2. Эрүүл мэнд спортын сайд, сангийн сйдын хамтарсан “Журам балтах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” 2015 оны 03 сарын 16 ны 97/56 тоот тушаал
  3. Эрүүл мэнд, спортын яамны төгсөлтийн дараах сургалтаар мэргэжил олгох, сунгах ТУШААЛ
  4. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирлын тухай бүр элсэлт төгсөлтийн тушаалууд
  5. Эрүүл мэнд спортын сайдын  2013 оны 03 сарын 16 ны өдрийн 98 тоот “Эмнэлгийн мэргэжилтэний төгсөлтийн дараах мэргэжлийн сургалт эрхлэх, сунгах хүчингүй болгох”, тухай Эмнэлгийн байгууллагуудын төгсөлтийн дараах багц цаг бүрдүүлэх, гадаадын мэргэжилтэнд эмчлэх эрх олгох тухай ЖУРАМ
  6. Гадаадын байгууллага эмнэлэгүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж баталгаажуулснаар эмч солилцох, гадаадын орнуудад эмч нарын дадлагажуулж сургах үйл ажиллагааг эрхэлдэг /Тайван улсын Far Eastern Memorial Hospital эмнэлэг, Kaouhsiung Medical University Hospital эмнэлэгүүдтэй; БНСУ – ын Chungbuk Medical University Horpital, Moatean Hospital эмнэлэгтэй, Франц улсын Leon  мужийн Дурангийн мэс заслын төвтэй хамтран ажиллах гэрээ/