Инженер техникийн албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

Мягмар, 25 8 сар 2015 00:01
Print

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын Инженер техникийн албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

  1. Эрүүл мэндийн сайдын 2006.12.29-ны өдрийн 439 тоот тушаал “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер техникчдийн бүрэлдэхүүний бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд  тавигдах ерөнхий шаардлага батлах тухай”
  2. Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи.Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6188:2010 
  3. ЭМС-ын 2015.04.10-ны 92-р тоот ёс зүйн тушаал