Онош зүйн хэсгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

Мягмар, 25 8 сар 2015 00:02
Print

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын Онош зүйн хэсгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

  1. Амаржих газрын бүтэц үйл ажиллагааны стандарт-MNS ISO 6188:2010
  2. Лабораторийн чанар болон ур чадварт тавигдах онцлог шаардлага- MNS ISO 15189:2008
  3. ЭМС-ын 2014.06.02-ны 186-р тоот тушаал “Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх тухай”
  4. ЭМС-ын 2014.06.02-ны 187-р тоот тушаал “Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын халдвар хамгааллын дэглэм”
  5. ЭМС-ын 2011.12.23-ны 436-р тоот тушаал “Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хяналтын тогтолцоог стратеги батлах тухай”
  6. ЭМС-ын 2010.10.28-ны 377-р тоот тушаал “ЦУСНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААРХ ЗААВАР, ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ”
  7. ЭМС-ын 2015.04.10-ны 92-р тоот ёс зүйн тушаал
  8. Хэт авиа оношилгооны үйл ажиллагааны стандарт- MNS 5258:2003