Халдвар хяналтын албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

Мягмар, 25 8 сар 2015 00:11
Print

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын Халдвар хяналтын албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

  1. Эрүүл мэндийн сайдын 2011.05.03-ны өдрийн 158 тоот тушаал Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар
  2. Эрүүл мэндийн сайдын 2014.06.02-ны өдрийн 186 тоот тушаал “Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх тухай”
  3. Эрүүл мэндийн сайдын 2014.06.02-ны өдрийн 187 тоот тушаал “Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын халдвар хамгааллын дэглэм”