Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, чанарын албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

Мягмар, 25 8 сар 2015 00:56
Print

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, чанарын албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт