Өргөө амаржих газар болон Амгалан амаржих газрын Чанарын албад нар хамтран сэтгэл ханамжийн судалгаа авлаа

Пүрэв, 25 6 сар 2015 07:50
Print

2015.06.25-ны өдөр НЭМГ-ын даргын 2015.06.18-ны өдрийн А/58 дугаар “ Сэтгэл ханамжийн судалгаа авах тухай ”  тушаалын дагуу Өргөө амаржих газар болон Амгалан амаржих газрын Чанарын албад нар хамтран 30 иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авлаа.