2013 /09/06 өдөр

Мягмар, 10 9 сар 2013 02:34
Print

 

Чанарын алба нь 2013/09/06 ны өдөр хурал хийж удирдлагын зөвлөлөөс 6 хүн оролцон 1 эх баригч эмчид  цалингийн арга хэмжхээ , 1 эх баригч 2 эмчид сануулах арга хэмжээ авсан байна .