JICA Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн гадаад хамтын ажиллагааны уулзалт боллоо

Баасан, 13 5 сар 2016 05:31
Print

1JICA Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн гадаад хамтын ажиллагааг дэмжих хөтөлбөрөөр 2017 онд Эх ургийн хяналтын мониторын нэгдсэн систем нэвтрүүлж, перинаталь үеийн тусламж үйчилгээний чанарыг сайжруулахад чиглэсэн хамтын ажиллагааны уулзалт боллоо.