2018 оны хүний нөөцийн чадавхи

Даваа, 28 1 сар 2019 09:43
Print

2018 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХИ

Мэргэшлийн зэрэг

Тоо

Эзлэх хувь

Эмч

Анагаах ухааны доктор

11

10 %

Зөвлөх

4

4 %

Тэргүүлэх

26

24%

Ахлах

17

16 %

Нийт 110 эмч

58

54%

Эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд

Тэргүүлэх

14

7 %

Ахлах

30

14 %

Нийт 220 сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн

44

21%
БАГЦ ЦАГИЙН БИЕЛЭЛТ

2018 онд 291 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний судалгааг гаргаж 100% лицензийн зөрчилгүй ажиллаа. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн зөвшөөрлийн хугацаа дуусах 9 эмч, 11 эх баригч, 32 сувилагч, 2 эмзүйчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах лицензийн материалыг бүрдүүлэн багц цагаар, 1 эмч, 1 сувилагч шалгалт өгч мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл тус тус сунгуулсан.

2018 онд  эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтнүүд 98,8% биелүүлэх багц цагаа биелүүлж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэн ажилласан.