НӨАГ-Т ТҮРЭЭСЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ШАЛГАРСАН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

Мягмар, 20 1 сар 2015 02:54
Print

Шалгарсан байгууллагын нэр

Зориулалт

Хэмжээ

/м2/

Түрээсийн обьект

Байгууллагаас тавьсан шаардлага

1

Иргэн Доржготов

Кофе шоп

12,3

НӨАГ-ын өргөтгөлийн нэгдүгээр давхарт

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.

2

Иргэн Б.Мягмар

ТҮЦ

5

НӨАГ-ын гадаа харуулын байрны хажууд

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.

3

Иргэн П.Оюунчимэг

Нярайн хэрэгслэлийн худалдаа

8,7

НӨАГ-ын Г блокын хаалганы баруун тал

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.

4

Иргэн С.Янжин

Нярайн хэрэгслэлийн худалдаа

11,4

НӨАГ-ын Г блокын хаалганы зүүн тал

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.

5

“Мөнхийн тун” ХХК

Эмийн сан

20,88

НӨАГ-ын өргөтгөлийн нэгдүгээр давхарт

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.

6

“Стандлаб” ХХК

Лаборатори

15,775

НӨАГ-ын А блокын 2-р давхарт

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.

7

“Медклийн”ХХК

Эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуй

23,4

НӨАГ-ын өргөтгөлийн нэгдүгээр давхарт

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.

8

“МСД”ХХК

Эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуй

10,08

НАӨГ-ын захиргааны үүдэнд

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах.