Төрсний дараах хэсгийн эхчүүдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа

Пүрэв, 11 8 сар 2016 00:50
Print

  Төрсний дараах хэсгийн эхчүүдэд гарын ариун цэвэр, хөхөөр хооллолт, хөхний арчилгаа, хярзангийн оёдлыг гэрийн нөхцөлд хэрхэн угааж арчлах талаар эрүүл мэндийн боловсрол олголоо.

1.      Гарын ариун цэвэр

2.       Хөхөөр хооллолт

3.      Хөхний арчилгаа

4.       Хярзангийн оёдлыг гэрийн нөхцөлд хэрхэн угааж арчлах