Эм жирэмсэн эх болон урагт сөргөөр нөлөөлөх нь

Мягмар, 11 10 сар 2016 02:37
Print

 Жирэмсэн үед эм хэрэглэх нь хамгийн түвэгтэй, хариуцлагатай асуудлын нэг юм. Учир нь жирэмсэн үед эхийн хэрэглэсэн эм эхэсээр дамжин урагт хүрч тєрєл бүрийн сєрєг нєлєє үзүүлж болно.

Эм урагт хэрхэн нөлөөлөх нь жирэмсний хугацаанаас хамаардаг.

Жирэмсэн үед эмийг хэрэглэх зайлшгүй шаардлага гарвал эмчээс зөвлєгөө авч, хориглох заалт бий эсэхийг тодорхой мэдсэний дараа хэрэглэх нь зүйтэй.

Жирэмсэн эх:

Жирэмсэн үед сөрөг нөлөө үзүүлдэг нь илэрхий болсон эмийг урагт нөлөөлөх байдлаар нь:           Хүчтэй, дунд, бага сөрөг нөлөөтэй гэж ангилдаг.


Жирэмсэн үед хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлэх (ургийн хөгжлийг зогсоох, зулбуулах, амьгүй ураг төрүүлэх г.м) эм:

Жирэмсэн үед дунд зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэх (ургийн гаж болон дутуу хөгжил г.м) эм:

Жирэмсэн үед бага зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлж болох (ургийн төрөлтийн хүндрэл үүсэх, эхийн артерийн даралт унах г.м) эм:

• Сульфаниламидууд, ялангуяа бисептол (септрин)

• Микробын эсрэг нөлөөт нийлэг эм (метронидазол г.м)

• Гурван цагирагт антидепрессант г.м (амитриптилин г.м)

• Транквилизатор (мепробамат г.м)

• Бэлгийн гормон (эстрогенууд г.м)