Эмэгтэйчүүдийн тасгийн сувилагч нарт сургалт явууллаа

Лхагва, 23 11 сар 2016 03:20
Print

 2016.11.21-ны өдөр НӨАГ-ын Эмэгтэйчүүдийн тасгийн сувилагчид шинээр ажилд орсон сувилагчдад сургалт явууллаа.