Лабораторын 2013 оны тайлан

Мягмар, 07 1 сар 2014 00:09
Print

Клиникийн нэгдүгээр амаржих газрын лабораторит 2013 онд нийт 56006 шинжилгээ хийсэн байна. Үүнийг төрлөөр авч үзвэл:
1.    Цусны  ерөнхий шинжилгээ 28191
2.    Шээсний  ерөнхий шинжилгээ 12355
3.    Биохимийн шинжилгээ 10805
4.    Бүлэгнэлтийн шинжилгээ 2372
5.    Имуногематологийн шинжилгээ 432

6.    Бактериологийн шинжилгээ 1851 тус тус хийгджээ. Энэ нь 2012 оныхтой харьцуулж үзвэл 33,7%-иар нэмэгдсэн байна. Стационар хэсгээр авч үзвэл:

Стационар бүрийг шинжилгээний төрлөөр задалбал:

Эх барих стационар:
•    ЦЕШ 23643,  51%
•    ШЕШ  10970,   24%
•    Биохими  8325,   18%
•    Бүлэгнэлт    2016,    4%
•    Бактериологи   1191,   3%
•    Иммуногематологи   223, 1% орчмийг тус тус эзэлж байна.

Нярайн стационар:

•    ЦЕШ    2030,    58%
•    Биохими  1123,    32%
•    Бүлэгнэлт   88,    3%
•    Бактериологи   108,   3%
•    Иммуногематологи    126,   4% - г тус тус эзэлж байна.

Эмэгтэйчүүдийн стационар:

•    ЦЕШ  2385,  45%
•    ШЕШ 1365,   26%
•    Биохими 1214,   23%
•    Бүлэгнэлт   222,    4%
•    Бактериологи   39,   1%
•    Иммуногематологи    46,   1 орчим хувийг тус тус эзэлж байна.

Оношзүйн хэсгийн эрхлэгч Д. Одгэрэл