Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019.01.23-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор "ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ" -ийг шинэчлэн баталлаа.

Баасан, 01 3 сар 2019 02:22
Print