Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай

Лхагва, 18 11 сар 2015 07:21
Print

Монгол Улсын Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 06/25 дугаар тушаалыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албаны бүрэлдэхүүнийг”-ийг нэгдүгээр, хэсгүүдийн чанарын багийн бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

2. Монгол Улсын Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 06/25 дугаар тушаалыг удирдлага болгон ажиллаж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тайланг улирал, хагас бүтэн жилээр гарган үр дүнг тооцон, хэсгүүдийн чанарын үзүүлэлтийг сар тутам дүгнэж ажиллахыг Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын алба /С.Мөнхзул/-д үүрэг болгосугай.

3. Тушаал шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Дарга, Ерөнхий эмчийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 12–ны өдрийн А/07 дугаар тушаалын нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болгосонд тооцсугай.


ДАРГА,ЕРӨНХИЙ ЭМЧ                    Д.ЭНХБАЯР


Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын даргын

2015 оны . . . дугаар сарын . . . . -ны өдрийн

. . . . . . дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албаны бүрэлдэхүүн

 

Орон тооны гишүүд:

 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албаны дарга       С.Мөнхзул

Чанарын менежер                                                                  Ж.Эрдэнэчимэг

Лавлагаа үйлчилгээний ажилтан                                             Э.Номин

 

Орон тооны бус гишүүд:

 

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга                                     Ц.Мөнхцэцэг

Эх барих эмэгтэйчүүдийн зөвлөх эмч                              М.Энхтуяа

Сувилахуйн албаны дарга                                                Л.Амаржаргал

Эмгэг судлаач эмч                                                             М.Пагмадулам

/зөвшилцсөнөөр/

Эрүүл ахуйч, тархвар судлаач эмч                                  Б.Заяа

Статистикч эмч                                                                  Д.Сумъяа

Эм зүйч                                                                              Д.Наранцэцэг

Эрүүл мэндийн даатгалын эмч                                        Н.Оюунмэд

Эх барих стационарын эрхлэгч                                       Н.Бадрах

Эмэгтэйчүүдийн стационарын эрхлэгч                              Д.Өнөржаргал

Амбулаторийн эрхлэгч                                                     О.Баянжаргал

Нярайн стационарын эрхлэгч                                          А.Оюунцэцэг

Онош зүйн хэсгийн эрхлэгч                                              Л.Баярмаа

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын даргын

2015 оны . . . дугаар сарын . . . . -ны өдрийн

. . . . . . дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

Стационар, хэсгийн чанарын багийн бүрэлдэхүүн

 

Эх барих стационар

  1. Төрөх, төрсний дараах хэсэг

Ахлагч: Ч. Мядаг- Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Гишүүн: Х.Болормаа-Арга зүйч эх баригч

  1. Хүлээн авах, жирэмсний эмгэг, дутуу тээлт эмгэгийг эмчлэх хэсэг

Ахлагч: Т.Ариунцэцэг-Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Гишүүн: Ш.Уранчимэг-Арга зүйч эх баригч

  1. Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, нэгдсэн мэс заслын хэсэг

Ахлагч: П.Эрдэнэбаатар-Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний эмч

Гишүүн: Ч. Пүрэвсүрэн- Арга зүйч сувилагч

Эмэгтэйчүүдийн стационар

  1. Дотоод шүүрэл, үргүйдлийн эмгэгийг эмчлэх хэсэг

Ахлагч: С.Алтантуяа -Хэсгийн ахлагч, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Гишүүн: -Д.Гантулга -Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

  1. Үрэвсэлт эмгэгийг эмчлэх хэсэг

Ахлагч: Х.Оюунгэрэл-Хэсгийн ахлагч, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Гишүүн: Г.Батгэрэл-Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

  1. Мэс заслын хэсэг

Ахлагч: Б.Дашдэмбэрэл-Хэсгийн ахлагч, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Гишүүн: К.Айна-Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

  1. Хүлээн авах хэсэг

Ахлагч: Б.Мягмарцэрэн-Хэсгийн ахлагч, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Гишүүн: Ч.Эрдэнэчимэг-сувилагч

Нярайн стационар

Ахлагч: А.Оюунцэцэг-Нярайн эмч

Гишүүн: Ж.Байгалмаа-Арга зүйч сувилагч

Гишүүн: Д.Оюун-Эрдэнэ-Арга зүйч сувилагч

Онош зүйн хэсэг

Ахлагч: Л.Баярмаа-Онош зүйн хэсгийн эрхлэгч, лабораторийн эмч

Гишүүн: Ө.Бямбагэрэл-Арга зүйч

Амбулаторийн хэсэг

Ахлагч: О.Баянжаргал-Амбуларийн эрхлэгч

Гишүүн:Л.Мөнхдэлгэр-Арга зүйч сувилагч

Дэмжих хэсэг

Ахлагч: Б.Чимгээ-Цэвэрлэгээ үйлчилгээний албаны дарга

Гишүүн: С.Оюунсүрэн-Ариутгагч сувилагч

Н.Энхцэцэг-Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн инженер