Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт боллоо

Пүрэв, 06 4 сар 2017 08:03
Print

 2017.04.06-ны өдөр Нийслэлийн Архивын газраас архив албан хэрэг хөтлөлт, edoc программын талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг архив албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжилтэн Нямсамбуу явуулсан юм.