“ТАМХИНЫ ХОР ХӨНӨӨЛТЭЙ ТЭМЦЭХ, СЭРГИЙЛЭХ“ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРГЭЖҮҮЛЭХ ТАЛААР 2016 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Даваа, 09 1 сар 2017 10:02
Print