Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын үйл ажиллагаа

Ням, 10 9 сар 2017 00:00
Print

Манай байгууллага нь чанартай үйлчилгээ, мэргэжлийн тусламжийн чанар, багаар ажиллах чадвар, олон нийтийн оролцоо, сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагаагаараа үнэлэгддэг юм.

АМАРЖИХ ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИРЭЭДҮЙ