2017 оны хөрөнгө оруулалтын тайлан

Мягмар, 09 1 сар 2018 05:12
Print
Тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ  Нэгж үнэ /төгрөг/  Нийт үнэ /төгрөг/ Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр Гүйцэтгэгч /нийлүүлэгч/       байгууллага Тайлбар
 Улсын төсөв   Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалт   Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт   Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаат зээл (Дулааны үр ашгийн төсөл)  Хандив, тусламж
 Японы ЗГ-ын өвсний үндэс-хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр  Олон нийтийн байгууллага  Иргэн аж ахуй нэгж  /Чанар, ашиглалтын байдал/
ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1 Ус нэрэгч  /ДЭ-25/ 1 3,650,000.00       3,650,000.00     3,650,000.00             Кильтуул ХХК Сайн 
2 Хажуугийн гэрэл 8 194,100.00       1,552,800.00     1,552,800.00             Нуган трейд ХХК Сайн 
3 Угаалгын машин 1 299,900.00          299,900.00        299,900.00             Нэкст электроникс ХХК Сайн 
4 Насос /UPS65-180F/ 1 3,135,000.00       3,135,000.00     3,135,000.00             Одкон Холдинг ХХК Сайн 
5 16 сувгийн бичигч /NVR/ 3 176,000.00          528,000.00        528,000.00             Төгс хурц консалтинг ХХК Сайн 
6 Агаар ариутгагч 1 450,000.00          450,000.00        450,000.00             Мөнхөт трейд ХХК Сайн 
7 Агаарын хөшиг 1 825,000.00          825,000.00        825,000.00             Термотех ХХК Сайн 
8 Өргөлтийн насос /WILO/ 1 880,000.00          880,000.00        880,000.00             Юнитра ХХК Сайн 
9 Зөөврийн компьютер /HP/ 1 1,054,000.00       1,054,000.00     1,054,000.00             Сүүхүнгий ХХК Сайн 
10 Нярайн шарлагын аппарат 5 3,500,000.00     17,500,000.00             17,500,000.00   Мөнхөт трейд ХХК Сайн 
11 Ус цэвэршүүлэгч 1 550,000.00          550,000.00                    550,000.00 Сайн 
12 Агаар цэвэршүүлэгч  3 799,900.00       2,399,700.00               2,399,700.00   Б.С.Б  сервис ХХК Сайн 
13 Агааржуулагч 1 221,698.00          221,698.00              221,698.00       УБДС ТӨХК Сайн 
14 Халаалтын цогц төхөөрөмж 1 16,936,576.00     16,936,576.00         16,936,576.00       Сайн 
15 Хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж 1 2,338,477.77       2,338,477.77           2,338,477.77       УБДС ТӨХК Сайн 
16 Холигч насос 1 1,249,093.00       1,249,093.00           1,249,093.00       Сайн 
17 Холигч насос 1 1,448,690.00       1,448,690.00           1,448,690.00       Сайн 
18 Холигч насос 1 3,198,650.00       3,198,650.00           3,198,650.00       Сайн 
19 Агаар цэвэршүүлэгч  2 500,000.00       1,000,000.00               1,000,000.00   СИ ЭЙ ТИ ДИ ХХК  Сайн 
20 Агаар цэвэршүүлэгч 10         704,000        7,040,000.00        7,040,000.00          Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар   Сайн 
21 Мэс засалын таазны гэрэл 2      9,960,000      19,920,000.00        19,920,000             ЭМЯ  Сайн 
22 Автоклав 1      7,662,232        7,662,232.00          7,662,232             ЭМЯ  Сайн 
23 Мэс засалын таазны гэрэл 1    13,135,650      13,135,650.00        13,135,650             ЭМЯ  Сайн 
24 ЭХО /Зөөврийн/ 1      3,500,000        3,500,000.00                     3,500,000   МУИС-ийн Хуулийн ангийн оюутанууд  Сайн 
25 Коагуляцийн аппарат  1      4,000,000        4,000,000.00                     4,000,000  Сайн 
26 Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч  2      1,200,000        2,400,000.00                     2,400,000   Эх барих тасаг   Сайн 
27 Сорох төхөөрөмж  1         250,000           250,000.00                        250,000   "Глобал Ацетилен" ххк  Сайн 
28 Шарах шүүгээ 2         149,991           299,982.00                        299,982   Эх барих тасаг   Сайн 
29 Нярайн шарлагын аппарат 1      2,035,000        2,035,000.00                     2,035,000   Иргэн                         Б. Баярмагнай  Сайн 
30 Нярайн шарлалт хэмжигч аппарат 1      2,860,000        2,860,000.00                     2,860,000  Сайн 
31 Шарах шүүгээ 1 154,900.00          154,900.00                    154,900.00 ВSB- электрон барааны дэлгүүр Сайн 
32 угаалгын машин хагас автомат  1 369,900.00          369,900.00                    369,900.00 НӨАГ-ҮЭ хороо Сайн 
  ДҮН    122,845,248.77   12,374,700.00   40,717,882.00    7,040,000.00   25,393,184.77                       -    20,899,700.00    16,419,782.00   Сайн 
ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ  
1 Төмөр шүүгээ 1 300,000.00          300,000.00                    300,000.00 Иргэн Д.БүрэнжаргалСайн 
2 Ширээ 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
3 Сандал /чарган/ 6 25,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
4 Ширээ  2 120,000.00          240,000.00                    240,000.00 Сайн 
5 Ширээ /сувилагч/ 1 230,000.00          230,000.00                    230,000.00 Сайн 
6 Каталка 1 940,000.00          940,000.00                    940,000.00 Кильтуул ХХК Сайн 
7 Гал тогооны тавилга ком 1 1,784,915.00       1,784,915.00                 1,784,915.00 Номин тав трейд ХХК Сайн 
8 Буйдан /6 хос/ 1 1,200,000.00       1,200,000.00                 1,200,000.00 Чарад ХХК Сайн 
9 Шүүгээ  / 3 нүдтэй/ 1 270,000.00          270,000.00                    270,000.00 Сайн 
10 Хувцасны шүүгээ 1 673,900.00          673,900.00                    673,900.00 БСБ мегастор ХХК Сайн 
11 Хоолны шүүгээ 1 309,600.00          309,600.00                    309,600.00 Иргэн О.Отгонцэцэг Сайн 
12 Ор /функциональ/ 2 3,000,000.00       6,000,000.00                 6,000,000.00 БНФУ-ын "Аксион монголи" нийгэмлэг Сайн 
13 Ор  1 2,300,000.00       2,300,000.00                 2,300,000.00 "Глобал Ацетилен" ххк Сайн 
14 Ширээ 3 250,000.00          750,000.00                    750,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
15 Шкаф 1 572,760.00          572,760.00                    572,760.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
16 Шүүгээ  2 110,000.00          220,000.00                    220,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
17 Буйдан  2 750,000.00       1,500,000.00                 1,500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
18 Ширээ /сургалтын/ 4 125,000.00          500,000.00                    500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
19 Ширээ  1 320,000.00          320,000.00                    320,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
20 Буйдан 1 820,000.00          820,000.00                    820,000.00 Иргэн                           А. Болдбаатар Сайн 
21 Ширээ 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00

Иргэн                    

Д. Бүрэнжаргал

Сайн 
22 Буйдан 1 920,000.00          920,000.00                    920,000.00

Эмч                      

Ц. Наранчимэг

Сайн 
23 Эмийн шүүгээ 1 870,000.00          870,000.00                    870,000.00

Эмч                       

Ж. Пүрэвжаргал

Сайн 
24 Үзлэгийн ор 1 110,000.00          110,000.00                    110,000.00 Сайн 
              21,281,175.00                      -                        -                        -                        -                         -                        -      21,281,175.00    
1 Яаралтай мэс заслын өрөөний засвар 1        29,835,533.00               29,835,533.00             29,835,533.00           Өгөөмөр Уул ХХК Сайн 
2 Хуучин блокуудын дээврийн их засвар 1       137,270,632.00             137,270,632.00                   137,270,632.00     Сайн 
  Программ хангамж                        
1 Пос программ 1     129,000.00          129,000.00        129,000.00               Сайн
  Ном                        
1 Хүүхдийн 2000 эмийн тун, жор 5       25,000.00          125,000.00        125,000.00               Сайн
  НИЙТ ДҮН    311,486,588.77   12,628,700.00   70,553,415.00    7,040,000.00   25,393,184.77  137,270,632.00  20,899,700.00  37,700,957.00    

Тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ  Нэгж үнэ /төгрөг/  Нийт үнэ /төгрөг/ Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр Гүйцэтгэгч /нийлүүлэгч/       байгууллага Тайлбар
 Улсын төсөв   Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалт   Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт   Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаат зээл (Дулааны үр ашгийн төсөл)  Хандив, тусламж
 Японы ЗГ-ын өвсний үндэс-хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр  Олон нийтийн байгууллага  Иргэн аж ахуй нэгж  /Чанар, ашиглалтын байдал/
ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1 Óñ íýðýã÷  /ÄÝ-25/ 1 3,650,000.00       3,650,000.00     3,650,000.00             Êèëüòóóë ÕÕÊ Сайн 
2 Õàæóóãèéí ãýðýë 8 194,100.00       1,552,800.00     1,552,800.00             Íóãàí òðåéä ÕÕÊ Сайн 
3 Óãààëãûí ìàøèí 1 299,900.00          299,900.00        299,900.00             Íýêñò ýëåêòðîíèêñ ÕÕÊ Сайн 
4 Íàñîñ /UPS65-180F/ 1 3,135,000.00       3,135,000.00     3,135,000.00             Îäêîí Õîëäèíã ÕÕÊ Сайн 
5 16 ñóâãèéí áè÷èã÷ /NVR/ 3 176,000.00          528,000.00        528,000.00             Òºãñ õóðö êîíñàëòèíã ÕÕÊ Сайн 
6 Àãààð àðèóòãàãà÷ 1 450,000.00          450,000.00        450,000.00             ̺íõºò òðåéä ÕÕÊ Сайн 
7 Àãààðûí õºøèã 1 825,000.00          825,000.00        825,000.00             Òåðìîòåõ ÕÕÊ Сайн 
8 ªðãºëòèéí íàñîñ /WILO/ 1 880,000.00          880,000.00        880,000.00             Þíèòðà ÕÕÊ Сайн 
9 Ǻºâðèéí êîìïüþòåð /HP/ 1 1,054,000.00       1,054,000.00     1,054,000.00             Ñ¿¿õ¿íãèé ÕÕÊ Сайн 
10 Íÿðàéí øàðëàãûí àïïàðàò 5 3,500,000.00     17,500,000.00             17,500,000.00   ̺íõºò òðåéä ÕÕÊ Сайн 
11 Óñ öýâýðø¿¿ëýã÷ 1 550,000.00          550,000.00                    550,000.00 Сайн 
12 Àãààð öýâýðø¿¿ëýã÷  3 799,900.00       2,399,700.00               2,399,700.00   Á.Ñ.Á  ñåðâèñ ÕÕÊ Сайн 
13 Àãààðæóóëàã÷ 1 221,698.00          221,698.00              221,698.00       ÓÁÄÑ ÒªÕÊ Сайн 
14 Õàëààëòûí öîгö òºõººðºìæ 1 16,936,576.00     16,936,576.00         16,936,576.00       Сайн 
15 Õèìè óñ öýâýðëýãýýíèé òºõººðºìæ 1 2,338,477.77       2,338,477.77           2,338,477.77       ÓÁÄÑ ÒªÕÊ Сайн 
16 Õîëèã÷ íàñîñ 1 1,249,093.00       1,249,093.00           1,249,093.00       Сайн 
17 Õîëèã÷ íàñîñ 1 1,448,690.00       1,448,690.00           1,448,690.00       Сайн 
18 Õîëèã÷ íàñîñ 1 3,198,650.00       3,198,650.00           3,198,650.00       Сайн 
19 Àãààð öýâýðø¿¿ëýã÷  2 500,000.00       1,000,000.00               1,000,000.00   ÑÈ ÝÉ ÒÈ ÄÈ ÕÕÊ  Сайн 
20 Агаар цэвэршүүлэгч 10         704,000        7,040,000.00        7,040,000.00          Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар   Сайн 
21 Мэс засалын таазны гэрэл 2      9,960,000      19,920,000.00        19,920,000             ЭМЯ  Сайн 
22 Автоклав 1      7,662,232        7,662,232.00          7,662,232             ЭМЯ  Сайн 
23 Мэс засалын таазны гэрэл 1    13,135,650      13,135,650.00        13,135,650             ЭМЯ  Сайн 
24 ЭХО /Зөөврийн/ 1      3,500,000        3,500,000.00                     3,500,000   МУИС-ийн Хуулийн ангийн оюутанууд  Сайн 
25 Коагуляцийн аппарат  1      4,000,000        4,000,000.00                     4,000,000  Сайн 
26 Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч  2      1,200,000        2,400,000.00                     2,400,000   Эх барих тасаг   Сайн 
27 Сорох төхөөрөмж  1         250,000           250,000.00                        250,000   "Глобал Ацетилен" ххк  Сайн 
28 Шарах шүүгээ 2         149,991           299,982.00                        299,982   Эх барих тасаг   Сайн 
29 Нярайн шарлагын аппарат 1      2,035,000        2,035,000.00                     2,035,000   Иргэн                         Б. Баярмагнай  Сайн 
30 Нярайн шарлалт хэмжигч аппарат 1      2,860,000        2,860,000.00                     2,860,000  Сайн 
31 Шарах шүүгээ 1 154,900.00          154,900.00                    154,900.00 ВSB- электрон барааны дэлгүүр Сайн 
32 угаалгын машин хагас автомат  1 369,900.00          369,900.00                    369,900.00 НӨАГ-ҮЭ хороо Сайн 
  ДҮН    122,845,248.77   12,374,700.00   40,717,882.00    7,040,000.00   25,393,184.77                       -    20,899,700.00    16,419,782.00   Сайн 
ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ  
1 Òºìºð шүүгээ 1 300,000.00          300,000.00                    300,000.00 Èðãýí Ä.Á¿ðýíæàðãàë Сайн 
2 Øèðýý 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
3 Ñàíäàë /÷àðãàí/ 6 25,000.00          150,000.00                    150,000.00 Сайн 
4 Øèðýý  2 120,000.00          240,000.00                    240,000.00 Сайн 
5 Øèðýý /ñóâèëàã÷/ 1 230,000.00          230,000.00                    230,000.00 Сайн 
6 Êàòàëêà 1 940,000.00          940,000.00                    940,000.00 Êèëüòóóë ÕÕÊ Сайн 
7 Ãàë òîãîîíû òàâèëãà êîì 1 1,784,915.00       1,784,915.00                 1,784,915.00 Íîìèí òàâ òðåéä ÕÕÊ Сайн 
8 Áóéäàí /6 õîñ/ 1 1,200,000.00       1,200,000.00                 1,200,000.00 ×àðàä ÕÕÊ Сайн 
9 Шүүгээ  / 3 í¿äòýé/ 1 270,000.00          270,000.00                    270,000.00 Сайн 
10 Õóâöàñíû шүүгээ 1 673,900.00          673,900.00                    673,900.00 ÁÑÁ ìåãàñòîð ÕÕÊ Сайн 
11 Õîîëíû ø¿¿ãýý 1 309,600.00          309,600.00                    309,600.00 Èðãýí Î.Îòãîíöýöýã Сайн 
12 Ор /функциональ/ 2 3,000,000.00       6,000,000.00                 6,000,000.00 БНФУ-ын "Аксион монголи" нийгэмлэг Сайн 
13 Ор  1 2,300,000.00       2,300,000.00                 2,300,000.00 "Глобал Ацетилен" ххк Сайн 
14 Ширээ 3 250,000.00          750,000.00                    750,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
15 Шкаф 1 572,760.00          572,760.00                    572,760.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
16 Шүүгээ  2 110,000.00          220,000.00                    220,000.00 Ц. Наранчимэг эмч Сайн 
17 Буйдан  2 750,000.00       1,500,000.00                 1,500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
18 Ширээ /сургалтын/ 4 125,000.00          500,000.00                    500,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
19 Ширээ  1 320,000.00          320,000.00                    320,000.00 Төрөх тасаг Сайн 
20 Буйдан 1 820,000.00          820,000.00                    820,000.00 Иргэн                           А. Болдбаатар Сайн 
21 Ширээ 1 150,000.00          150,000.00                    150,000.00 Иргэн                     Д. Бүрэнжаргал Сайн 
22 Буйдан 1 920,000.00          920,000.00                    920,000.00 Эмч                       Ц. Наранчимэг Сайн 
23 Эмийн шүүгээ 1 870,000.00          870,000.00                    870,000.00 Эмч                        Ж. Пүрэвжаргал Сайн 
24 Үзлэгийн ор 1 110,000.00          110,000.00                    110,000.00 Сайн 
              21,281,175.00                      -                        -                        -                        -                         -                        -      21,281,175.00    
1 Яаралтай мэс заслын өрөөний засвар 1        29,835,533.00               29,835,533.00             29,835,533.00           Өгөөмөр Уул ХХК Сайн 
2 Хуучин блокуудын дээврийн их засвар 1       137,270,632.00             137,270,632.00                   137,270,632.00     Сайн 
  Программ хангамж                        
1 Пос программ 1     129,000.00          129,000.00        129,000.00               Сайн
  Ном                        
1 Хүүхдийн 2000 эмийн тун, жор 5       25,000.00          125,000.00        125,000.00               Сайн
  НИЙТ ДҮН    311,486,588.77   12,628,700.00   70,553,415.00    7,040,000.00   25,393,184.77  137,270,632.00  20,899,700.00  37,700,957.00