Японы засгийн газрын буцалтгүй тусламж

Даваа, 21 12 сар 2015 03:02
Print

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр байхгүй болно.