Өргөдөл гомдлын 2016 оны 1-р улирлын тайлан

Баасан, 01 4 сар 2016 07:00
Print

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ  АМАРЖИХ ГАЗАР

2016 оны  санал, өргөдөл, гомдлын /СӨГ/ тайлан

/2016-01.02-03.23 хүртэл/

 

Бүгд

1

336

Үүнээс

Санал

2

-

Өргөдөл, хүсэлт

3

336

Гомдол

4

-

Өөрийн байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэсэн

5

336

Дээд байгууллагат тавьж шийдвэрлэсэн

6

-

Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой /ажлаас гарах/

7

4

Тусламж, /мөнгөн материалллаг хэлбэрээр/

8

-

Орон сууц хүссэн

9

-

Мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэхээр

10

4

Ажилд орохыг хүссэн

11

13

Тэтгэвэр тогтоолгох

12

-

Захиргааны чөлөө хүссэн

13

44

Нярайн чөлөө хүссэн

14

12

Бусад /ажлын газрын тодорхойлолт, цалингийн тодорхойлолт/

15

259

Талархал

16

275