Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Гарчиг Огноо Үзэх
1 2020 оны 6-р сарын мэдээ 2020-07-01
2 2020 оны 5-р сарын мэдээ 2020-07-01
3 2020 оны 4-р сарын мэдээ 2020-07-01
4 2020 оны 3-р сарын мэдээ 2020-07-01
5 2020 оны 2-р сарын мэдээ 2020-07-01
6 2020 оны 1-р сарын мэдээ 2020-07-01
7 2019 оны 8-р сарын мэдээ 2019-09-10
8 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-8-р сарын мэдээ 2019-09-03
9 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 6 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.07.01/ 2019-07-01
10 2019 оны 6-р сарын мэдээ 2019-06-26
11 2019 оны 5-р сарын мэдээ 2019-06-26
12 2019 оны 4-р сарын мэдээ 2019-06-26
13 2019 оны 3-р сарын мэдээ 2019-06-26
14 2019 оны 2-р сарын мэдээ 2019-06-26
15 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 5 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.06.03/ 2019-06-01
16 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 3 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.04.01/ 2019-04-01
17 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 2 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.03.01/ 2019-03-01