Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Гарчиг Огноо Үзэх
1 2020 оны 12 сарын мэдээ 2021-05-13
2 2020 оны 11 сарын мэдээ 2021-05-13
3 2020 оны 10 сарын мэдээ 2021-05-13
4 2020 оны 09 сарын мэдээ 2021-05-13
5 2020 оны 08 сарын мэдээ 2021-05-13
6 2020 оны 07 сарын мэдээ 2021-05-13
7 2020 оны 6-р сарын мэдээ 2020-07-01
8 2020 оны 5-р сарын мэдээ 2020-07-01
9 2020 оны 4-р сарын мэдээ 2020-07-01
10 2020 оны 3-р сарын мэдээ 2020-07-01
11 2020 оны 2-р сарын мэдээ 2020-07-01
12 2020 оны 1-р сарын мэдээ 2020-07-01
13 2019 оны 8-р сарын мэдээ 2019-09-10
14 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-8-р сарын мэдээ 2019-09-03
15 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 6 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.07.01/ 2019-07-01
16 2019 оны 6-р сарын мэдээ 2019-06-26
17 2019 оны 5-р сарын мэдээ 2019-06-26
18 2019 оны 4-р сарын мэдээ 2019-06-26
19 2019 оны 3-р сарын мэдээ 2019-06-26
20 2019 оны 2-р сарын мэдээ 2019-06-26
21 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 5 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.06.03/ 2019-06-01
22 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 3 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.04.01/ 2019-04-01
23 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 2 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.03.01/ 2019-03-01