Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар

Үйлчлэх хүрээ

Үйлчлэх хүрээ: Хан-Уул, Баянгол, Чингэлтэй, Багахангай дүүргийн жирэмсэн эхчүүдийг амаржуулах,

Харъяа эрүүл мэндийн байгууллагын 13/А илгээх маягтаар харъяалал харгалзахгүй  эмэгтэйчүүдэд нөхөн үржихүйн цогц тусламж үйлчилгээг үзүүл байна.