Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар

Биеийн жингийн индекс Биеийн жин хоёр ялгаатай ойлголтууд. Та БЖИ-ээ тодорхойлж чадах уу?
Та өөрийн биеийн жингийн индексийн тайлбараа доорх зурагт хуудаснаас хүлээн авна уу.