Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
“АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” ГАРЫН АВЛАГА
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ ГАРЫН АВЛАГА
“АВИЛГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” УРИАЛГА

“АВИЛГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” УРИАЛГА

Монгол улсад эх барих эмэгтэйчүүдийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх анхны байгууллага Монгол улсын ууган төрөх эмнэлэг  б...

“БААДАЙ БОЛОН ТҮҮНИЙ ГЭР БҮЛ” НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЯЛБАРШУУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА
Авилгатай тэмцэх газрын зөвлөмж
Авилга ба хүний эрх
АВЛИГЫГ МЭДЭЭЛЭХ УТАС 1800-1969
ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ: АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөө 2018 он
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Зөрчлийн ангилал, шинээр зөрчилд тооцогдох үйлдэл, гэмт хэргээс зөрчилд тооцогдсон үйлдэл, гэмт хэрэг зөрчлийн уялдаа, зарим зөрчлийн онцлог шинж гэсэ...