Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
БЗДХ-ЫН ШИНЖ ТЭМДЭГ, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

БЗДХ-ЫН ШИНЖ ТЭМДЭГ, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛ, УРЬДЧИЛАН...

Бэлгийн замын халдварт өвчин (БЗХӨ), эсвэл бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ) нь ерөнхийдөө бэлгийн хавьтлаар халдварладаг. Бэлгийн замын халдвар үү...