Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
ТӨРӨЛТ ЭХЛЭХ ШИНЖ ТЭМДЭГҮҮД

ТӨРӨЛТ ЭХЛЭХ ШИНЖ ТЭМДЭГҮҮД

Мэргэжилтнүүд төрөлт эхлэх механизмыг бүрэн гүйцэд судлаж чадаагүй байгаа бөгөөд төрөлт хэзээ эхлэхийг урьдчилан хэлэх боломжгүй юм. Таны бие төр...

ТӨРӨЛТИЙН ҮЕ ШАТУУД

ТӨРӨЛТИЙН ҮЕ ШАТУУД

Төрөлтийн ямар үе шатууд байдаг вэ?Төрөлтийн үйл явцыг үндсэн гурван үед хуваан авч үздэг.Төрөлтийн нэгдүгээр үе умайн жигд базлалтаар эхлэж базл...

ТӨРӨХ ҮЕИЙН ӨВДӨЛТ НАМДААЛТ БА ӨВДӨЛТГҮЙ ТӨРӨХ ТУХАЙ

ТӨРӨХ ҮЕИЙН ӨВДӨЛТ НАМДААЛТ БА ӨВДӨЛТГҮЙ ТӨРӨХ ТУХ...

Төрөх үед олон янзын өвчин намдаах аргууд байдгаас сүүлийн үед хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа мэдээ алдуулалт өвдөлт намдаах хэлбэр бол эпидураль...