Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
ХӨХНИЙ БҮТЭЦ, ХӨХНИЙ ХӨГЖИЛ

ХӨХНИЙ БҮТЭЦ, ХӨХНИЙ ХӨГЖИЛ

Хөхний бүтэц: Үйл ажиллагааны хамгийн бага хэсгийг альвеол гэх ба энэ нь хөхүүл үед томорч сүү боловсруулдаг. 150-200 альвеол нийлж дольк үүсгэнэ...

ХӨХНИЙ МАСТОПАТИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГ

ХӨХНИЙ МАСТОПАТИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГ

Мастопати нь тухайн эмэгтэйн дааврын тогтолцооны болон хөхний эдийн эрүүл биш байгааг илэрхийлэх биомаркер болж өгдөг. Мастопатийн 66-85%нь эмэгтэйчүү...