Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хорооны ажиллах журам
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
“ЭЕРЭГ ТЭМҮҮЛЭЛ-ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ХАРИЛЦАА”

“ЭЕРЭГ ТЭМҮҮЛЭЛ-ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ХАРИЛЦАА”

“Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа хандлага, Инээмсэглэл эерэг хандлага” нийт 83 эмч -Greative business group ХХК Гүйцэтгэх захирал Н.Наранбаатар “Эм...

2019 онд "Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалт" зохион байгуулах төлөвлөгөө
ЭМС-ын 2017.06.30-ний өдрийн А/256 тушаал
НӨАГ-ын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хугацаа дуусах эмч, эмчзүйч нарын судалгаа

НӨАГ-ын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлий...

2019 онд  мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хугацаа дуусах эмч, эмзүйч нарын судалгаа 2018.12.28...

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх турхай
НӨАГ-ын 2019 онд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хугацаа дуусах ажилтнуудын судалгаа

НӨАГ-ын 2019 онд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх з...

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР 2019 онд  мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хугацаа дуусах ажилтнуудын судалгаа...