Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар

Жирэмсэн эхчүүд хэвтэн эмчлүүлэхээр ирэхдээ