Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ШЭЭС ЗАДГАЙРАХ

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ШЭЭС ЗАДГАЙРАХ

Шээс нь хүрээгүй байхдаа шээвсний сүвээс өөрийн мэдрэлгүй гарахыг шээс задгайрах өвчин гэдэг. Гэхдээ энд шээс задгайрч сул гарах ба шээсээ барьж чадах...