Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар

2022 оны 5-р сарын 5 Өнөөдөр Дэлхийн гарын эрүүл ахуйн өдөр. Жил бүр тэмдэглэдэг уг өдрийг энэ жил “Аюулгүй байдлын төлөө нэгдье: Цэвэр гар” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

2022 оны 5-р сарын 5 Өнөөдөр Дэлхийн гарын эрүүл ахуйн өдөр. Жил бүр тэмдэглэдэг уг өдрийг энэ жил “Аюулгүй байдлын төлөө нэгдье: Цэвэр гар” уриан...