Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар

АГААРЖУУЛАЛТ ХИЙ !
Халдвартай шүлс, дусланцрууд битүү хязгаарлагдмал өрөө, тасалгааны агаарт 3 цаг орших боломжтой тул байгалийн агааржуулалт хийхийг
зөвлөж байна.

ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙ !
Агаарт цацагдсан дуслууд нь ойролцоох хатуу гадаргуу дээр унадаг тул цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийхийг зөвлөж байна.

ЗАЙ БАРЬ

Амны хаалтаа зүүж, хүн хоорондын зайгаа барьсанаар та КОВИД-19-ын халдвар авахаас сэргийлж чадна.