Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар

2020.07.28-ний өдөр Өргөө амаржих газрын Сувилахуйн алба, халдвараас сэргийлэх алба, Сургалтын алба хамтран Болзошгүй халдварын үеийн бэлэн байдлын үед эмнэлгийн ажилтнуудын хамгаалах хувцас, хэрэгсэл дарааллын дагуу өмсөж, тайлах мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор үзүүлэх сургалтыг 62 ажилтанд явууллаа.