Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН “ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТАСАГ”

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН “ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТА...

НӨАГ –ын Эмэгтэйчүүдийн тасаг нь 2009 оноос дурангийн мэс заслыг нэвтрүүлж, дурангийн сургалтын төвд болон гадаадын сургалтанд  61 эмч ,эмн...