Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Даатгуулагч та 2022 оны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээгээ хэрхэн тооцож төлөх вэ?

Даатгуулагч та 2022 оны эрүүл мэндийн даатгалын ши...

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 8.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр батлагдсан 408 тоот то...

Даатгуулагч та эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой хэрэгцээтэй мэдээ, мэдээллээ холбогдох газар, хэлтсүүдээс доорх дугааруудаар холбогдон авах боломжтой.

Даатгуулагч та эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой...

Даатгуулагч та эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой хэрэгцээтэй мэдээ, мэдээллээ холбогдох газар, хэлтсүүдээс доорх дугааруудаар холбогдон авах боломжто...

ДААТГУУЛАГЧ-ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

ДААТГУУЛАГЧ-ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдлээ хуваалцах эрх зөвхөн даатгуулагчид байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зү...

ӨНӨӨДӨР ХҮҮХДИЙН ХОРТ ХАВДАРТАЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР 2022.02.15
ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД